Kunstrecht

GMW advocaten biedt gespecialiseerde diensten op het gebied van kunstrecht, waarbij onze ervaren advocaten zich inzetten voor de belangen van onze cliënten binnen de complexe wereld van artistieke creaties en cultureel erfgoed.

Koopovereenkomsten

Investeren in kunst kan een lucratieve bezigheid zijn, maar geheel risicoloos is het niet. De (ver)koop van kunstwerken leidt nog wel eens tot geschillen tussen de betrokken partijen, vooral wanneer kunst op afstand wordt aangekocht.

Voorbeelden daarvan zijn geschillen omtrent de herkomst, ouderdom, toeschrijving, kwaliteit, en verkoopprijs van het kunstwerk. Een uitgebreide koopovereenkomst kan zowel koper als verkoper beschermen tegen tijdrovende en kostbare juridische procedures die voortkomen uit misverstanden, misplaatste verwachtingen of onjuiste uitspraken.

Bruikleenovereenkomsten

Het delen van collecties door middel van bruikleen is een belangrijke activiteit van musea en soms ook particuliere verzamelaars. Enerzijds is er behoefte aan een flexibele en pragmatische aanpak om ervoor te zorgen dat bruikleenprocedures niet te belastend zijn. Anderzijds wordt aangeraden om in een bruikleenovereenkomst de verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk uiteen te zetten om misverstanden te voorkomen.

Consignatieovereenkomsten

In geval van consignatie levert de consignatiegever een kunstwerk aan de consignatienemer, vaak een handelaar of expert, voor verkoop aan derden.

Hoewel de consignatiegever eigenaar van het object blijft, brengt consignatie een aantal risico’s met zich mee. Zo maakt consignatie een object kwetsbaarder voor schade, diefstal of verduistering. Duidelijk afgebakende aansprakelijkheidsclausules in een consignatieovereenkomst zijn dan ook essentieel.

Due diligence en provenance

Een belangrijke onderscheidende eigenschap van een fysiek kunstwerk is zijn lange levensduur.

Dientengevolge ligt het in de lijn der verwachting dat een kunstwerk gedurende zijn leven vele malen van eigenaar verandert. Een due diligence-onderzoek voorafgaand aan de aankoop van een kunstwerk is noodzakelijk om de kans op nadelige gevolgen voor de koper te verkleinen. Hoewel naar Nederlands recht wordt verondersteld dat een kunstwerk te goede trouw verkregen is, kunnen de juridische geschillen die voortvloeien uit een vordering kostbaar zijn, de reputatie beïnvloeden, veel moeite kosten en zelfs leiden tot een waardevermindering van het betreffende kunstwerk.

Kunst restitutie

Steeds vaker proberen overheden, openbare instellingen, bedrijven, minderheidsgroeperingen en individuen hun gestolen of verloren kunst en cultureel erfgoed terug te vorderen via gerechtelijke procedures of alternatieve geschillenbeslechting.

Dit geldt voor overlevenden van de Holocaust en hun erfgenamen die onvrijwillig bezit verloren door omstandigheden die direct verband houden met het Naziregime, maar ook voor inheemse gemeenschappen en andere slachtoffers van koloniale en imperiale plundering. Het trage restitutieproces is onder andere te wijten aan de ontoegankelijkheid van informatiebronnen, verjaring, een gebrek aan internationale wetgeving, en de angst om precedent te scheppen. GMW kan u helpen bij kunst restitutie.

Kortom, onze toegewijde kunstrecht advocaten zijn er om cliënten te ondersteunen bij alle juridische aspecten van de kunstwereld. Of het nu gaat om het beschermen van creatieve werken, onderhandelen over contracten of het oplossen van geschillen, wij streven naar juridische excellentie en bescherming van de artistieke belangen van onze cliënten.

Onze advocaten leveren  onder andere advies op maat bij:

Wij helpen u graag

Heeft u een juridische kunstrecht vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Advocaten

Op zoek naar een kunstrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw kunstrecht kwesties.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.