Samenwerken? Zet de roze bril even af en denk aan een exitscenario
Samenwerken? Zet de roze bril even af en denk aan een exitscenario

Samenwerken? Zet de roze bril even af en denk aan een exitscenario

Een nieuwe samenwerking ligt in het verschiet. Partijen hebben over en weer de beste bedoelingen, de onderlinge relaties zijn goed en de verwachtingen van de samenwerking hooggespannen. Partijen kijken door een roze bril naar de beoogde samenwerking. Toch is het bij het aangaan van een samenwerking verstandig om ook na te denken over hoe men eventueel uit elkaar wil gaan (exitscenario) en ook dit in een (samenwerkings)overeenkomst vast te leggen.

In de praktijk ontstaan immers doorgaans problemen als de samenwerking niet het verwachte resultaat brengt, er een wisseling van het management plaatsvindt, op persoonlijk vlak de irritaties oplopen en/of als er verschil van inzicht over de bedrijfsvoering ontstaat.

BV als rechtsvorm?

Bij een samenwerking wordt daarnaast vaak gekozen voor de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, terwijl de rechtsvorm van een maatschap passender zou kunnen zijn (al dan niet met besloten vennootschappen als maten). Het is dus ook goed om vooraf na te denken over de onderliggende vennootschappelijke structuur van de samenwerking.

Afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten?

Indien de keuze valt op een besloten vennootschap dan is het opnemen van een exitscenario in een aandeelhoudersovereenkomst en/of in de statuten verstandig. Het is verstandig om hier goed over na te denken. Juist als de onderlinge verhoudingen nog goed zijn, zodat u later niet voor onaangename discussies komt te staan. Als er namelijk niets geregeld is op dit punt dan is het niet eenvoudig om tot een oplossing te komen.

Beter voorkomen dan genezen

Upfront alloceren van potentiële (exit)problemen geniet dus sterk de voorkeur. Temeer omdat er juist vooraf genoeg mogelijkheden zijn om een en ander goed te regelen. Enkele voorbeelden:

  • bij familiebedrijven en/of een start-up bij vrienden kan certificering van aandelen een goed systeem zijn om problemen buiten de deur te houden. Er moet dan wel goed worden nagedacht over de inrichting van het bestuur van het administratiekantoor om te voorkomen dat het potentiële probleem niet wordt verlegd;
  • er kan oneindig worden gevarieerd met stemrechten, winstrechten en/of (on)overdraagbaarheid van aandelen. Kortom, soorten van aandelen (en/of aanduiding van aandelen);
  • er kunnen specifieke aanbiedingsverplichtingen worden vastgesteld, al dan niet gekoppeld aan een kwaliteitswaarborg/controle en/of bepaalde omstandigheid (zoals het behalen van een bepaalde leeftijd) en al dan niet afhankelijk van een bepaalde termijn respectievelijke afwijkende prijsbepaling (een bad leaver bepaling);
  • verder kunnen partijen bijvoorbeeld denken aan een mediationclausule of arbitrageclausule.

Het is belangrijk om vooraf heel concreet de afspraken voor een (gedeeltelijke) beëindiging van de samenwerking vast te leggen. De praktijk leert dat het geen overbodige luxe is om u hierover juridisch te laten bijstaan om niet achteraf in kostbare en tijdrovende discussies respectievelijk juridische procedures verwikkeld te raken.

Wilt u meer weten over:

  • de te kiezen rechtsvorm als structuur voor de samenwerking;
  • de keuze tussen of combinatie van een aandeelhoudersovereenkomst en statuten;
  • concrete afspraken over een exitstrategie; en/of
  • een geschil waarin u verwikkeld bent of dreigt te raken omdat er vooraf niets is geregeld,

neem dan gerust contact met mij op.