27 december 2016

ADO Den Haag vs. Hui Wang en United Vansen deel 2

Door Dylan Bertsch

Vanochtend diende bij de rechtbank Den Haag het kort geding tussen ADO Den Haag en United Vansen.

ADO Den Haag eist een bedrag van ruim € 2,3 miljoen van United Vansen. De zitting was van zeer korte duur, aangezien United Vansen niet is op komen dagen.

Gevolgen voor United Vansen

Het niet komen opdagen door United Vansen kan zorgen voor negatieve gevolgen voor United Vansen. Een bepaling in de Nederlandse wetgeving geeft immers aan dat een rechter de mogelijkheid heeft verstek te verlenen tegen de gedaagde (United Vansen) en dat de vordering van eiser (ADO Den Haag) wordt toegewezen. Dat kan betekenen dat de vordering van ADO Den Haag van ruim € 2,3 miljoen wordt toegewezen en dat United Vansen dat bedrag dient te betalen.

Verplichtingen van de rechter

De hiervoor aangehaalde wetsbepaling heeft niet als gevolg dat de rechter zonder blikken of blozen de vordering van ADO Den Haag kan toewijzen. De rechter dient te controleren of ADO Den Haag er voor heeft gezorgd dat United Vansen behoorlijk is opgeroepen en bij buitenlandse gedaagden is hier een strengere toets aan verbonden. Daarnaast dient de rechter te toetsen of het gevorderde (het bedrag van ruim € 2,3 miljoen) onrechtmatig of ongegrond is.

Verzet

In het geval dat de rechter een zogeheten verstekvonnis verleent en de vordering van ADO Den Haag wordt toegewezen, dan heeft United Vansen de mogelijkheid om in verzet te gaan (dat is iets anders dan hoger beroep). Dat betekent dat United Vansen binnen een bepaalde termijn alsnog de mogelijkheid krijgt om te reageren.

Vonnis 5 januari 2017

Update: de rechter heeft vandaag tijdens het kort geding ADO Den Haag in het gelijk gesteld. Eerder schreef ik over deze zaak hier.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer