22 december 2016

ADO Den Haag vs. Hui Wang en United Vansen

Door Dylan Bertsch

De situatie rondom ADO Den Haag, de aandeelhouder United Vansen en de voorzitter Hui Wang houdt de gemoederen in de voetbalwereld en ook in Den Haag flink bezig.

ADO Den Haag is als gevolg hiervan zowel naar de civiele rechter als de Ondernemingskamer gestapt. De Ondernemingskamer, die als taak heeft (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hierover bindende uitspraken te doen, heeft een paar dagen terug onder meer voorzitter Hui Wang tijdelijk geschorst en een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij ADO Den Haag gelast.

Het standpunt van ADO Den Haag

ADO Den Haag stelt dat de samenstelling van het bestuur en van de raad van commissarissen veelvuldig is gewijzigd onder invloed van United Vansen. Daarnaast is ADO Den Haag van oordeel dat zowel United Vansen als voorzitter Hui Wang zich rechtstreeks bemoeien met het bestuurlijke beleid van ADO Den Haag, waaronder ook transfers. Ten slotte meent ADO Den Haag dat de financiële noodsituatie waarin zij nu verkeert het gevolg is van een geldbedrag van € 2,3 miljoen dat United Vansen nog verschuldigd is aan ADO Den Haag. ADO Den Haag kan de jaarrekening 2015-2016 daardoor niet vaststellen, waardoor zij van de KNVB een boete van € 10.000,– heeft ontvangen en zij mogelijk hun licentie voor het spelen van betaald voetbal verliezen.

Het standpunt van United Vansen

United Vansen stelt dat zij al € 5,6 miljoen in ADO Den Haag heeft geïnvesteerd en dat ADO Den Haag informatie achter houdt voor United Vansen en Hui Wang en dat zij door ADO Den Haag worden zwart gemaakt in de media. United Vansen meent verder dat ADO Den Haag zich ten onrechte niet heeft ingezet voor het realiseren van de business intentions van United Vansen, zoals blijkt uit de afnemende sponsorinkomsten, het niet aanstellen van een door United Vansen voorgedragen assistent-trainer, het benoemen van Chinese managementteamleden, het frustreren van een transfer van een Chinese speler en het uitblijven van een player investment fund. Ten slotte is United Vansen van oordeel dat de huidige financiële situatie niet te wijten is aan United Vansen, maar aan ADO Den Haag zelf doordat ADO Den Haag nalatig zou zijn met het incasseren van vorderingen op derden.

Overwegingen van de Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer vindt dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en juiste gang van zaken te twijfelen, doordat er een geschil is over de samenstelling van de raad van commissarissen, de communicatie tussen Hui Wang als voorzitter van de raad van commissarissen en de overige commissarissen zeer moeizaam verloopt, dat er in strijd met de statuten is gehandeld en dat onderwerpen die cruciaal zijn voor de continuïteit van ADO Den Haag kort geleden niet inhoudelijk zijn besproken. De verplichting van United Vansen tot betaling van een bedrag van in totaal € 3,7 miljoen is deugdelijk vastgelegd en United Vansen heeft aan die verplichting niet tijdig en vervolgens slechts ten dele heeft voldaan, aldus de Ondernemingskamer. Daarnaast kan de Ondernemingskamer United Vansen niet volgen in haar standpunt dat zij een bedrag van € 5,6 miljoen in ADO Den Haag heeft geïnvesteerd. Afgezien daarvan ziet de Ondernemingskamer niet in dat andere betalingen door United Vansen aan ADO Den Haag afbreuk doen aan de hierboven genoemde afspraak tot het betalen van in totaal € 3,7 miljoen.  

Beslissing van de Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer vindt dat de penibele financiële situatie van ADO Den Haag ervoor zorgt dat onmiddellijke voorzieningen dienen te worden getroffen. De Ondernemingskamer heeft Hui Wang daarom geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen en een tijdelijke voorzitter benoemd. Daarnaast zijn de door United Vansen gehouden aandelen in ADO Den Haag overgedragen aan een beheerder. De Ondernemingskamer heeft ook een onderzoek gelast over de periode vanaf 27 januari 2015, de datum waarop alle gewone aandelen aan United Vansen zijn geleverd. Ook de door United Vansen hierboven genoemde bezwaren zullen hierbij worden betrokken. Bent u geïnteresseerd in de volledige uitspraak? Die vindt u hier.

Wordt vervolgd..

De zogenoemde soap is nog niet voorbij. Op 28 december 2016 volgt een kort geding dat ADO Den Haag is gestart tegen United Vansen tot betaling van het geldbedrag van € 2,3 miljoen dat ADO Den Haag nog meent te krijgen van United Vansen.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer