4 oktober 2018

Alimentatie naar beperkte duur: een update

Door Susan Meijler

Na indiening van het oorspronkelijke wetsvoorstel in 2015 volgde van veel kanten kritiek.

In 2018 is daarom door een drietal politieke partijen een nota van wijziging gepresenteerd waarin met name een vereenvoudiging van het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt voorgesteld. Wanneer de nieuwe Wet herziening partneralimentatie er daadwerkelijk doorkomt, is nog niet te zeggen. Bij deze alvast een update over de inhoud van de nota van wijziging.

Verkorting van de duur van alimentatie

De nota bevat een voorstel tot verkorting van de duur van alimentatie van maximaal 12 naar 5 jaar. Als het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen, dan geldt de verplichting tot betaling van alimentatie maximaal voor een termijn van de helft van de duur van het huwelijk. Dus wanneer partijen 8 jaar getrouwd zijn, is de maximale duur van de alimentatieverplichting 4 jaar. De rechter kan van deze regel afwijken, maar de termijn mag nooit langer worden dan 5 jaar.

Uitzonderingen

Er worden twee uitzonderingen voorgesteld:

  1. Wanneer de echtgenoten de zorg voor jonge kinderen tot 12 jaar hebben, blijft de duur 12 jaar. Rond de 12 jaar gaan kinderen meestal naar de middelbare school en komt er voor de verzorgende ouder weer meer tijd om de zorg te combineren met een baan.
  2. Wanneer het huwelijk lang heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de alsdan geldende AOW-leeftijd, kan de alimentatie maximaal 10 jaar duren, te weten tot aan de AOW-leeftijd.

Hardheidsclausule

Er wordt, naast deze twee uitzonderingen, nog een hardheidsclausule voorgesteld om op te nemen in de nieuwe wet. Bij deze clausule kunt u denken aan de mogelijkheid voor de rechter om in specifieke gevallen de duur te verlengen indien: “beëindiging van de uitkering ten gevolge van het verstrijken van de bepaalde tijd van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van die termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van degene die tot de uitkering gerechtigd is niet kan worden gevergd”. Kort gezegd: indien de gevolgen van de beëindiging van de alimentatie onaanvaardbaar zijn voor de alimentatiegerechtigde, dan kan de rechter op de nieuwe regels nog een uitzondering maken. De grondslag voor alimentatie zou in het eerste wetsvoorstel ook gewijzigd worden, maar blijft toch zoals die nu is: de lotsverbondenheid tussen ex-echtgenoten.

Als het wetsvoorstel er komt, dan zal dit niet gelden met terugwerkende kracht. Dus als uw alimentatietermijn nu nog 12 jaar is, zal deze niet automatisch korter worden.

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer