21 december 2011

Artikel Eva Kesler in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk

Door Gilyan Parker

Onlangs verscheen in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP) het artikel 'De rol van redelijkheid en billijkheid bij ontbinding van huurovereenkomsten' van de hand van onder meer Eva Kesler.

In dit artikel bespreekt zij een uitspraak van een rechter waarin een vordering tot ontruiming werd afgewezen, ondanks een door de huurder van een winkelpand veroorzaakte huurachterstand van twaalf maanden. Een verrassende uitspraak gezien het toepasselijke leerstuk van de ontbinding en de algemene lijn in de jurisprudentie. Ontbinding van een huurovereenkomst bij een huurachterstand van drie maanden is weliswaar geen automatisme, toch wordt deze maatstaf door kantonrechters regelmatig gehanteerd. Naarmate de huurachterstand groter wordt dan die drie maanden, wordt ontruiming van het gehuurde (en in de bodemprocedure dus ook ontbinding van de huurovereenkomst) veelal gerechtvaardigd geacht. De vraag of het vonnis van de rechter past in de wettelijke regeling en de geldende jurisprudentie, staat in dit artikel centraal.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

21 maart 2024

De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

Voor wiens rekening komen de kosten van onderhoud en herstel van het pand: de huurder of de verhuurder? Het is een vraag die veelvuldig tot discussie leidt en waarover veel geprocedeerd wordt. In deze blog wordt ingezoomd op de wettelijke regeling en de afwijkende regeling van de ROZ-modellen.

Lees meer

14 maart 2024

Contractuele medehuur en de scheidingsregel: een vervolg

In een eerder artikel schreef ik reeds over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat contractuele medehuurders een beroep kunnen doen op de scheidingsregel van artikel 7:267 lid 7 BW.

Lees meer

13 februari 2024

Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang?

Onlangs zijn er zes belangrijke uitspraken gepubliceerd door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer bestuursdwang tegen een verhuurder mogelijk is.

Lees meer