21 december 2011

Artikel Eva Kesler in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk

Door Gilyan Parker

Onlangs verscheen in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP) het artikel 'De rol van redelijkheid en billijkheid bij ontbinding van huurovereenkomsten' van de hand van onder meer Eva Kesler.

In dit artikel bespreekt zij een uitspraak van een rechter waarin een vordering tot ontruiming werd afgewezen, ondanks een door de huurder van een winkelpand veroorzaakte huurachterstand van twaalf maanden. Een verrassende uitspraak gezien het toepasselijke leerstuk van de ontbinding en de algemene lijn in de jurisprudentie. Ontbinding van een huurovereenkomst bij een huurachterstand van drie maanden is weliswaar geen automatisme, toch wordt deze maatstaf door kantonrechters regelmatig gehanteerd. Naarmate de huurachterstand groter wordt dan die drie maanden, wordt ontruiming van het gehuurde (en in de bodemprocedure dus ook ontbinding van de huurovereenkomst) veelal gerechtvaardigd geacht. De vraag of het vonnis van de rechter past in de wettelijke regeling en de geldende jurisprudentie, staat in dit artikel centraal.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

19 september 2023

Verhuurders opgelet: huurprijsindexering onder omstandigheden mogelijk volledig buiten toepassing!

De Rechtbank Amsterdam wees op 3 augustus 2023 een opmerkelijk vonnis met betrekking tot de huurprijsverhoging van woonruimtes.

Lees meer

26 juli 2023

De Wet Goed Verhuurderschap (WGV)

Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap (‘WGV’) in werking getreden. Het doel van de WGV is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Het gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars is daarbij centraal gesteld.

Lees meer

18 juli 2023

De Wet vaste contracten

Op 16 mei 2023 is het Wetsvoorstel vaste contracten aangenomen door de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel beoogt tijdelijke huurcontracten voor woonruimten, in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW, af te schaffen.

Lees meer