3 oktober 2016

De Erfenisdesk

Door Gilyan Parker

Heeft u vastgelegd wat er moet gebeuren indien u ziek wordt of komt te overlijden? Veel mensen weten niet hoe je dat moet aanpakken. Onze advocaten merken dat er veel onduidelijkheid bestaat omtrent testamenten en erfenissen. 

Heeft u al eens nagedacht over:

 • Een testament
 • De vraag of uw partner een testament heeft en wat daar in staat
 • Wat er met uw onderneming gebeurt na uw overlijden
 • De vraag of je familie kan onterven
 • Hoe je er achter kan komen of je onterfd bent
 • De vraag of uw vermogen na uw overlijden in goede handen is
 • Hoe u uw nabestaanden achterlaat
 • Hoe je een erfenis kan aanvaarden
 • Wat er met uw online accounts (zoals social media) gebeurt na uw overlijden
 • Hoe uw nabestaanden de erf-en inkomstenbelasting moeten aangeven
 • Wie u als executeur wil aanstellen
 • Uw bezittingen als uw gezin uit meerdere nationaliteiten bestaat.

Om antwoord te geven op al deze vragen hebben wij de Erfenisdesk opgericht. Gespecialiseerde advocaten –die de hele dag alleen maar met erfrecht bezig zijn-  vertellen u over uw rechten en plichten. Wees problemen vóór en kom met al uw vragen op 9 november 2016 naar de Dag van het Erfrecht, georganiseerd door de Erfenisdesk. U krijgt 30 minuten kosteloos advies van één van onze erfrechtadvocaten. Aanmelden kan via info@erfenisdesk.com.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer