21 december 2016

Denk eraan: de jaarrekening 2015 moet u uiterlijk 31 januari 2017 deponeren!

Door Gilyan Parker

Er bestaat enige onduidelijkheid over de deponeringstermijn van de jaarrekening van het boekjaar 2015. Wij krijgen daar de laatste weken veel vragen over.

Dat komt doordat de wetgeving op dit punt per 1 januari 2016 is gewijzigd. De deponeringstermijn is daarmee bekort van 13 maanden naar 12 maanden. Echter, die nieuwe termijn geldt pas voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Met betrekking tot de jaarrekening van boekjaren die op of na 1 januari 2015 en voor 1 januari 2016 aanvangen geldt dus nog gewoon de oude termijn van 13 maanden.

Hoe zit het ook alweer?

Voor de jaarrekening 2015 geldt dat het bestuur de jaarrekening binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar moet opmaken. De algemene vergadering kan het bestuur hiervoor maximaal 6 maanden uitstel verlenen. Die vergadering stelt vervolgens de jaarrekening vast. Binnen 8 dagen na vaststelling moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor het vaststellen en de deponering heeft de algemene vergadering maximaal 2 maanden de tijd. De jaarrekening moet dus binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd, oftewel uiterlijk 31 januari 2017 (ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar).

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen kortere termijnen. Het bestuur moet nog steeds binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening opmaken. De vergadering van aandeelhouders kan het bestuur hiervoor als voorheen uitstel verlenen, maar nu maximaal 5 maanden. Binnen 2 maanden nadien moet de jaarrekening zijn vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening 2016 moet dus binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd, oftewel uiterlijk 31 december 2017 (ervanuitgaande dat het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar).

Gevolgen niet tijdig deponeren

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening heeft onder de nieuwe wetgeving dezelfde gevolgen als onder de oude. Niet tijdig deponeren van de jaarrekening is een economisch delict. En in geval van faillissement van de vennootschap kan dat tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Uw statuten zullen meestal nog de oude deponeringstermijn bevatten. De wetswijziging gaat echter voor op de statutaire regeling. De eerstvolgende keer dat de statuten van uw vennootschap moeten worden gewijzigd, moet u dit aspect zeker meenemen.

Deadline jaarrekening deponderen

Voor de jaarrekening 2015 geldt: jaarrekening deponeren uiterlijk 31 januari 2017. De jaarrekening 2016 dient uiterlijk 31 december 2017 te zijn gedeponeerd. Uiteraard zijn die data anders als uw vennootschap een gebroken boekjaar heeft.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer