21 december 2016

Denk eraan: de jaarrekening 2015 moet u uiterlijk 31 januari 2017 deponeren!

Door Gilyan Parker

Er bestaat enige onduidelijkheid over de deponeringstermijn van de jaarrekening van het boekjaar 2015. Wij krijgen daar de laatste weken veel vragen over.

Dat komt doordat de wetgeving op dit punt per 1 januari 2016 is gewijzigd. De deponeringstermijn is daarmee bekort van 13 maanden naar 12 maanden. Echter, die nieuwe termijn geldt pas voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Met betrekking tot de jaarrekening van boekjaren die op of na 1 januari 2015 en voor 1 januari 2016 aanvangen geldt dus nog gewoon de oude termijn van 13 maanden.

Hoe zit het ook alweer?

Voor de jaarrekening 2015 geldt dat het bestuur de jaarrekening binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar moet opmaken. De algemene vergadering kan het bestuur hiervoor maximaal 6 maanden uitstel verlenen. Die vergadering stelt vervolgens de jaarrekening vast. Binnen 8 dagen na vaststelling moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor het vaststellen en de deponering heeft de algemene vergadering maximaal 2 maanden de tijd. De jaarrekening moet dus binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd, oftewel uiterlijk 31 januari 2017 (ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar).

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen kortere termijnen. Het bestuur moet nog steeds binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening opmaken. De vergadering van aandeelhouders kan het bestuur hiervoor als voorheen uitstel verlenen, maar nu maximaal 5 maanden. Binnen 2 maanden nadien moet de jaarrekening zijn vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening 2016 moet dus binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd, oftewel uiterlijk 31 december 2017 (ervanuitgaande dat het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar).

Gevolgen niet tijdig deponeren

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening heeft onder de nieuwe wetgeving dezelfde gevolgen als onder de oude. Niet tijdig deponeren van de jaarrekening is een economisch delict. En in geval van faillissement van de vennootschap kan dat tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Uw statuten zullen meestal nog de oude deponeringstermijn bevatten. De wetswijziging gaat echter voor op de statutaire regeling. De eerstvolgende keer dat de statuten van uw vennootschap moeten worden gewijzigd, moet u dit aspect zeker meenemen.

Deadline jaarrekening deponderen

Voor de jaarrekening 2015 geldt: jaarrekening deponeren uiterlijk 31 januari 2017. De jaarrekening 2016 dient uiterlijk 31 december 2017 te zijn gedeponeerd. Uiteraard zijn die data anders als uw vennootschap een gebroken boekjaar heeft.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer