16 augustus 2018

Dit is wat u moet weten als u uw voornaam wilt wijzigen

Door Lucienne Diaz Murillo

De Raad voor de Rechtspraak maakte recent bekend dat steeds meer mensen hun voornaam willen wijzigen.

De redenen voor een wijziging zijn uiteenlopend. In deze blog geef ik antwoord op veelvoorkomende vragen rondom het wijzigen van een voornaam. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met mij op.

1. Hoe kan ik mijn voornaam veranderen?

Een voornaam kan alleen officieel worden gewijzigd door de rechter. Hiervoor zal een verzoekschrift bij de rechtbank moeten worden ingediend. U kunt de rechtbank verzoeken om uw voornaam te vervangen door een andere voornaam. Een toevoeging op uw huidige voornaam of het schrappen van een voornaam is ook mogelijk.

De wijziging van de voornaam komt niet tot stand door de uitspraak van de rechtbank. Indien het verzoek tot wijziging van de voornaam wordt toegewezen, dan verzoekt de rechtbank de ambtenaar van de burgerlijke stand een latere vermelding toe te voegen aan de geboorteakte.

2. Is het mogelijk om de voornaam van een minderjarig kind te wijzigen?

Indien een kind nog minderjarig (jonger dan achttien jaar) is, kan een verzoek tot voornaamswijziging worden ingediend door de juridisch ouder(s). De ouders worden altijd aangemerkt als “belanghebbende” in de procedure. Het maakt hierbij niet uit of de ouder het ouderlijk gezag heeft. Als de andere ouder het niet eens is met de wijziging van de voornaam kan hij/zij zijn bezwaren tegen de voornaamswijziging kenbaar maken aan de rechtbank.

3. Wat zijn de voorwaarden voor het wijzigen van mijn voornaam?

Er dient voldoende belang te zijn bij het wijzigen van de voornaam. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een voornaam niet meer passend is zoals in het geval van verandering van geslacht, de naam door de drager als lelijk wordt gevonden of als de naam herinnert aan nare gebeurtenissen.

De rechtbank zal per geval beoordelen of er voldoende belang is. Het is daarom belangrijk om in het verzoekschrift goed toe te lichten waarom u uw voornaam wenst te veranderen. Een voornaam is immers een middel van persoonlijke en emotionele identificatie. Het uitgangspunt is daarom dat de keuze voor een voornaam vrij is. De rechtbank dient echter wel te beoordelen of de voornaam niet ongepast is of in overeenstemming is met bestaande geslachtsnamen die niet tevens gebruikelijke voornamen zijn.

4. Moet ik voor een voornaamswijziging in Nederland wonen?

Voor het wijzigen van uw voornaam is het niet nodig dat u in Nederland woont. De Nederlandse rechter is beginsel bevoegd om een voornaam te wijzigen als u (ook) de Nederlandse nationaliteit heeft.

Wilt u meer weten over het wijzigen van een voornaam? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Advocaat

Lucienne is advocaat binnen de sectie Familie en Erfrecht.

Gerelateerde blogs

23 november 2023

Een vergoedingsrecht, wat betekent dat eigenlijk bij echtscheiding?

Vaak gaat het bij een echtscheiding over vergoedingsrechten. Maar wat is een vergoedingsrecht eigenlijk?

Lees meer

9 november 2023

Huwelijkse voorwaarden: het periodiek verrekenbeding

Een veel voorkomende bepaling in huwelijkse voorwaarden, is het zogeheten ‘periodiek verrekenbeding’.

Lees meer

10 oktober 2023

Betekent inkomensverlies hogere kinderalimentatie?

In sommige gevallen lijdt een ouder inkomensverlies, bijvoorbeeld door het niet kunnen vinden van een nieuwe baan. Op grond van de wet kan door dergelijke omstandigheden de hoogte van kinderalimentatie worden aangepast.

Lees meer