14 februari 2023

Door mediation weer samen ouder

Door Marcella Verwoerd

Vaak komen ouders bij mij op het moment dat ze er samen echt niet meer uitkomen. Er is al veel gepraat en er is ruzie geweest.

Maar tot oplossingen die door beide ouders gedragen worden, komen ze niet. Mediation kan helpen weer samen ouder te zijn.

Het eerste gesprek bij de advocaat-mediator

Aan de mediationtafel is er ruimte om in alle rust – onder begeleiding van een professionele mediator – te komen tot een gesprek. Meestal krijg ik vrij snel terug van mijn cliënten dat de emoties toch in de weg zitten. Het kan erg lastig zijn om daar zelf uit te komen. Deze emoties kunnen over van alles gaan. Ze kunnen te maken hebben met gevoelens die samenhangen met de scheiding. Of met de gevoelens over gebeurtenissen die zich in het verleden binnen – of zelfs buiten – het gezin hebben voorgedaan. Juist door te praten over deze emoties, wordt er ruimte gemaakt. Hierdoor kan er gekeken worden naar afspraken waar ouders beiden achter staan.

Hoe te komen tot afspraken?

In mijn gesprek met – ik noem ze Eric en Nina – komt vervolgens naar voren dat zij geen mogelijkheden zagen om in onderling overleg te komen tot afspraken over de kinderalimentatie en over de zorg- en contactregeling. Eerst heb ik gevraagd naar wat hen kon helpen om een keuze te maken. Hierbij gaven zij aan dat zij graag alle opties op een rijtje wilden hebben. Vervolgens heb ik in samenspraak met hen meerdere scenario’s uitgewerkt. Hierdoor werd het voor hen beiden veel duidelijker welk scenario paste bij wat zij graag zouden willen.

Uiteindelijk zijn Eric en Nina het binnen enkele gesprekken eens geworden over alle punten die samenhangen met het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Nu kunnen zij samen hun rol als ouders voortzetten.

De zaak van Eric en Nina laat zien dat – ook als het in onderling overleg niet lijkt te lukken om tot afspraken te komen –  mediation een heel goede vorm kan zijn om wél samen een weg te vinden. Door er een onafhankelijke mediator bij te betrekken, wordt het gesprek meer gestroomlijnd. Zo komt er ruimte voor verder overleg waarbij u samen als ouders een oplossing vindt. Door samen tot afspraken te komen, zijn deze afspraken over het algemeen zoveel als mogelijk toekomstbestendig. Hierdoor wordt een weg naar de rechtbank, ook in de toekomst, al zoveel mogelijk voorkomen.

Tot slot

Heeft u bij uw scheiding hulp nodig van een gespecialiseerd mediator? Bij GMW advocaten werken gespecialiseerde echtscheidingsmediators die u graag bijstaan. Heeft u nog verdere vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op.

Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Advocaat

Marcella Verwoerd is een advocaat-mediator die gespecialiseerd is op het gebied van het personen- en familierecht, die met name internationale (echt)scheidingen behandelt.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer