18 februari 2020

Een curator mag niet altijd alles opeisen of verkopen

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

De Faillissementswet is streng.

De curator krijgt de bevoegdheid de bezittingen van de schuldenaar te verkopen, waardoor die zijn geld, auto, huis en andere zaken kwijtraakt. De opbrengst ervan moet de curator verdelen onder de schuldeisers. Om dit doel te bereiken mag de curator woningen binnentreden, post van de schuldenaar openmaken, de schuldenaar in uiterste gevallen gijzelen. Het is soms een ondankbare taak deze maatregelen uit te voeren.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Taak van de curator

Het faillissement is net een trog, met daarin te weinig voer (lees: geld) om alle schuldeisers uit te laten eten. Het is aan de curator de trog zo veel mogelijk te vullen, en daarbij alle stakeholders bij een Faillissement datgene te doen toekomen waar hij/zij recht op heeft.

Curator mag huis dat onder water staat niet zomaar verkopen

Een hypotheekhouder kan zich buiten het faillissement om verhalen op het onderpand. Zij kan de betreffende woning verkopen via een executieveiling, en uit de opbrengst de hypotheeklening aflossen. Om een faillissement voortvarend af te wikkelen, en niet nodeloos op een treuzelende bank te wachten, kan de curator een bank een redelijke termijn stellen, om de veiling van de woning af te ronden. Doet de bank dan nog niets, dan kan de curator het huis opeisen. Zie hierover mijn eerdere weblog over dit onderwerp. Als een huis ‘onder water’ staat, dus minder waard is dan de daarop rustende hypotheekschuld, heeft opeising door de curator geen zin voor de bank, terwijl de schuldenaar op straat staat. De grote belangen van de betrokken bank en de schuldenaar, tegenover het afwezige danwel zeer geringe belang van de boedel, leiden ertoe dat in dergelijke omstandigheden de curator misbruik van recht maakt, als hij toch tot opeising en verkoop van de woning overgaat.

Curator moet ook redelijk omgaan met de belangen van de bank

Verder dient de termijn die de curator stelt, redelijk te zijn. Een executieverkoop organiseer je immers niet in een week; daar is meer voor nodig. Het stellen van te korte termijnen, of het strak handhaven van een eerder gestelde termijn terwijl de curator de indruk wekt dat hij de hypotheekhouder voldoende tijd zal gunnen, kan ook misbruik van recht opleveren, zo besliste de Hoge Raad. Dit doet te veel afbreuk aan de gerechtvaardigde belangen van de hypotheekhouder. Heeft u een vraag over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer