27 januari 2015

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2015?

Door Gilyan Parker

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven weergeven in de erf-en schenkbelasting in 2015, gevolgd door een rekenvoorbeeld.

Krijgt men een erfenis of een schenking in 2015? Dan krijgt men in beginsel te maken met erfbelasting of schenkbelasting.

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2015

Indien men een erfenis krijgt, krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting. Het bedrag aan erfbelasting dient berekend te worden indien het bedrag van de erfenis hoger is dan de vrijstelling.

Wie? Hoe hoog is de vrijstelling?
Partners (gehuwden/geregistreerd partners/ongehuwde samenwoners) € 633.014,–
Kinderen met een ziekte of handicap € 60.138,–
(Pleeg-)kinderen  en kleinkinderen € 20.047,–
Ouders € 47.477,–
Overig (zoals een broer of zus) € 2.111,–

 

Vrijstellingen voor de schenkbelasting 2015

Indien men een schenking ontvangt, is de kans reëel dat men schenkbelasting dient te voldoen. Het bedrag aan schenkbelasting dient men te betalen indien het bedrag dat geschonken is hoger is dan de vrijstelling.

Wie? Hoe hoog is de vrijstelling?
(Pleeg-)kinderen Per jaar mogen ouders aan hun kinderen€ 5.227,– belastingvrij schenken. Men hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag hoger dan de vrijstelling, dan dient aangifte te worden verricht. € 5.227,–
Kind tussen 18 en 40 jaar oud Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen ouders aan kinderen eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.322,–, maar als je het geschonken bedrag  gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 52.752,–. Als ouders aan kinderen voor 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij je eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken ad € 27.430,–, mits men dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag  een eigen woning wordt geschonken. Van deze hogere schenkingen moet men wel aangifte doen. Daarbij moet men een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. Eenmalig € 25.322,–, € 52.752,– of € 27.430,–
Overig (zoals een kleinkind) Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft men dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel. € 2.111,–

 

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting 2015

Indien het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling, dan is het meerdere (de belaste verkrijging) belast met erfbelasting of schenkbelasting.

Wie? Te betalen erf- of schenkbelasting tot € 121.296,– Te betalen erf- of schenkbelasting vanaf € 121.296,–
Partners (gehuwden/geregistreerd partners/ongehuwde samenwoners) Wanneer men als ongehuwd samenwonende erft van zijn partner, moet men wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 633.014,– en de tarieven van 10%/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven). 10% 20%
(Pleeg-)kinderen  10% 20%
Kleinkinderen 18% 36%
Overig (zoals een broer of zus) 30% 40%

Voorbeeld: Men erft als kind € 500.000,– van de ouders. Het kind heeft een vrijstelling van € 20.047,–. De belaste verkrijging is dan € 479.953,–. Over het deel tot € 121.296,– betaalt het kind 10% en over de rest, € 358.657,–, betaalt het kind 20%. Totaal moet je dan € 12.130,– + € 71.731,40 = € 83.861,40 erfbelasting betalen.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 633.014,– voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is in dit kader altijd een minimale vrijstelling van € 163.530,–.

Aangifte doen voor erf- of schenkbelasting

Voor de erfbelasting ontvangt u een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet men het formulier zelf aanvragen bij de belastingdienst. Uiteraard kan GMW Advocaten u bij zowel de aangifte schenk- als de aangifte erfbelasting van dienst zijn. Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Autar-Matawlie of Bianca Kok-Beekhuizen (070-3114064).

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer