9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Door Sophie Vermeule

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Zij trouwde in 1995 met haar (thans voormalig) echtgenoot zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Achtentwintig jaar later oordeelt de rechtbank in Spanje dat meneer gehouden is mevrouw een bedrag van € 204.000,– terug te betalen voor het door haar verrichte onbetaalde huishoudelijke werk tijdens het huwelijk. Mevrouw Moral had zich tijdens het huwelijk enkel gericht op het huishouden en het opvoeden van de kinderen, zodat haar echtgenoot carrière kon maken.

Een mooie overwinning voor mevrouw Moral. Voorkomen is echter beter dan genezen. De situatie van mevrouw Moral had voorkomen kunnen worden door het treffen van een goede regeling bij aanvang van het huwelijk. Dat is dan ook naar mijn mening de belangrijkste les die uit dit nieuws kan worden getrokken: regel de zaken goed vóórdat je met elkaar in het huwelijk treedt. Ook al is dat misschien niet zo romantisch.

Meer informatie

Heeft u juridische vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan direct contact met ons op.

Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Advocaat

Sophie is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer