9 november 2022

Faillissement Camptoo-Groep: Schade aan camper of caravan

Door Stephanie de Wit

De curator ontvangt veel vragen over schades aan caravans en campers. Bent u verhuurder en heeft uw huurder schade aan uw camper of caravan veroorzaakt? Of bent u huurder en heeft u schade aan de gehuurde camper of caravan veroorzaakt? Leest u dit bericht dan goed door.

– Update 21 november 2022 – 

1. Eigen risico

Bij iedere schadeclaim geldt een eigen risico.

Dit betekent dat – indien er sprake is van een verzekering – de verzekering alleen dekking zal bieden voor de schade die boven het eigen risico uitstijgt.

Voorheen hield Camptoo het eigen risico in op de door de huurder aan Camptoo betaalde borg. Camptoo betaalde dit gedeelte van de borg dan uit aan de verhuurder, in plaats van dat Camptoo de volledige borg aan de huurder terugbetaalde.

Vanwege het faillissement kan de curator de door de huurder aan Camptoo betaalde borg helaas niet meer doorbetalen aan de verhuurder.

Wat kunt u doen?

 • U kunt als verhuurder een vordering in het faillissement indienen, ter hoogte van het eigen risico dat Camptoo aan u had moeten doorbetalen.

U kunt een vordering in het faillissement indienen door een e-mail te sturen naar faillissementen@gmw.nl, waarbij u (1) duidelijk aangeeft wat de hoogte van het eigen risico is dat met de borg had moeten worden verrekend, en (2) de vordering met stukken (zoals de schademelding) onderbouwt.

2. Afkoop eigen risico bij Rental Cover

In sommige gevallen hebben huurders het eigen risico afgekocht via een verzekering bij Rental Cover. De huurder betaalde in dat geval (bijvoorbeeld) slechts € 250,– aan eigen risico, in plaats van (bijvoorbeeld) € 1.000,–. Het verschil van € 750,– werd dan gedekt door Rental Cover.

In de praktijk ging dit als volgt. De bovenstaande voorbeeldbedragen worden ter illustratie aangehouden.

Camptoo hield het eigen risico van € 250,– in op de door de huurder aan Camptoo betaalde borg, en betaalde dit bedrag door aan de verhuurder.

Bovendien stuurde Camptoo de schademelding door naar Rental Cover, met het verzoek om het overige gedeelte van het eigen risico, in het voorbeeld € 750,–, te betalen. Nadat Rental Cover dit verzoek had goedgekeurd, betaalde Rental Cover dit bedrag uit aan Camptoo. Camptoo betaalde dit bedrag vervolgens door aan de verhuurder.

In sommige gevallen heeft Rental Cover het eigen risico al aan Camptoo betaald, maar heeft Camptoo dit bedrag nog niet aan de verhuurder doorbetaald. Vanwege het faillissement kan de curator de van Rental Cover ontvangen bedragen helaas niet meer doorbetalen aan de verhuurder.

In andere gevallen moet Rental Cover het eigen risico nog betalen, of moet de schade zelfs nog worden gemeld.

Vanwege het faillissement zal Rental Cover de eigen risico-uitkeringen rechtstreeks aan de verhuurders moeten betalen. Rental Cover zal nieuwe schademeldingen zelf in behandeling moeten nemen. Camptoo / de curator kan geen uitkeringen meer doorbetalen en kan geen claimgegevens (voor nieuwe claims) meer verzamelen of doorgeven aan Rental Cover.

Wat kunt u doen?

 • U kunt als verhuurder een vordering in het faillissement indienen ter hoogte van het door de huurder betaalde eigen risico dat Camptoo aan u had moeten doorbetalen (de € 250,– in het voorbeeld).*

 

 • Heeft u uw schade al enige tijd geleden gemeld, en wilt u weten of Rental Cover uw schade al aan Camptoo heeft uitbetaald of niet? Stuurt u uw vraag dan naar claims@rentalcover.com.

 

 • Blijkt uiteindelijk dat Rental Cover het eigen risico al aan Camptoo heeft uitbetaald? Dan zal de curator dit bedrag, zoals aangegeven, niet aan u kunnen doorbetalen. U kunt als verhuurder dan ook een vordering in het faillissement indienen ter hoogte van het eigen risico dat Rental Cover aan Camptoo heeft betaald (de € 750,– in het voorbeeld).*

 

 • Heeft u uw schade nog niet gemeld? Volg dan het onderstaande stappenplan.

Om een claim in te dienen bij Rental Cover, stuurt u een e-mail naar claims@rentalcover.com met de volgende informatie:

Onderwerp: Reserveringsnummer

 1. INS (de aan elke polis gekoppelde referentie-ID van de polis/boeking. Bijv. JQS8-CH54-INS):
 2. Boekingsnummer:
 3. Volledige naam:
 4. E-mailadres:
 5. Wat is er gebeurd? Geef zoveel mogelijk details over de schade en de oorzaak.
 6. Wat was de datum & het tijdstip van het incident?
 7. Wat is het totale bedrag dat u claimt?
 8. Eigen risico huurder:

Daarbij dient u ook een kopie van de volgende documenten bij te voegen:

 1. De boekingsovereenkomst.
 2. De reparatiefactuur (indien reparaties zijn geoffreerd of voltooid).
 3. Een bank- of creditcardafschrift als bewijs van betaling van de schade.
 4. Voeg eventuele foto’s van de schade aan het voertuig bij.
 5. Voeg een kopie van het overdrachtsformulier van het voertuig bij.

*U kunt een vordering in het faillissement indienen door een e-mail te sturen naar faillissementen@gmw.nl, waarbij u (1) duidelijk aangeeft wat de hoogte van het eigen risico is dat met de borg had moeten worden verrekend, en (2) de vordering met stukken (zoals de schademelding) onderbouwt.

 

3. Dagverzekering bij Victor Insurance B.V. / Marsh

Zoals eerder ook gepubliceerd, geldt met betrekking tot de dagverzekeringen bij Victor Insurance B.V. / Marsh het volgende:

“Is de huurperiode van de camper of caravan ingegaan vóór 27 oktober 2022 te 00.00 uur én is de camper of caravan ook vóór 27 oktober 2022 te 00.00 uur door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gesteld, dan zal de verzekering en pechhulp – voor zover deze is afgesloten bij Victor insurance Europe B.V. / Marsh en Allianz – gedurende de contractuele huurperiode worden uitgediend en is de camper en of caravan gedurende de huurperiode verzekerd. U kunt gerust over de weg.”

Wilt u aanspraak maken op de hier genoemde dagverzekering? Dan verwijs ik u naar deze website: https://victorinsurance.nl/camptoo-dagverzekering/. In de laatste alinea kunt u lezen hoe u een claim kunt indienen:

“In het geval van schade vallende onder de Camptoo Dagverzekering, verzoeken wij de verhuurder een e-mail te sturen naar autoschade@victorinsurance.com met daarbij het ingevulde en ondertekende overdrachtsformulier en eventuele foto’s. Ook verzoeken wij u een offerte op te vragen bij een hersteller. Het te verwachten schadebedrag kunt u vervolgens aan ons doorgeven. Daarnaast verzoeken wij u het Europees Schadeformulier digitaal in te vullen.”

 

4. Geschillen tussen huurder en verhuurder

In geschillen tussen huurders en verhuurders onderling kan de curator helaas geen standpunt innemen. De curator kan slechts melden dat partijen, wanneer zij als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichtingen van Camptoo NL B.V. en/of Deelit Venture B.V. schade lijden, een vordering kunnen indienen in het faillissement.

Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Advocaat/partner

Stephanie is partner bij GMW advocaten en gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer