9 juni 2022

Faillissement Sales Power B.V.

Door Tatjana Maul

De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 31 mei 2022 het faillissement uitgesproken van Sales Power B.V.. Mechteld van Veen-Oudenaarden is in dit faillissement als curator aangesteld. In dit artikel leggen wij u graag uit wat dit voor u betekent.

Bent u werknemer?

Zoals gebruikelijk bij een faillissement heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opgezegd. Heeft u een brief van de curator gehad, dan zal het UWV binnenkort contact met u opnemen omtrent de afwikkeling van uw dienstverband. Dit gaat buiten de curator om. U hoeft de curator dan ook niet te benaderen. De buitendienstmedewerker van het UWV neemt contact met u op. Bent of was u in dienst bij Sales Power en heeft u geen bericht gekregen, dan verzoekt de curator u om via faillissementen@gmw.nl contact met haar op te nemen. Werknemers kunnen onder het loongarantiestelsel van het UWV vallen.

Mocht u nog een mobiele telefoon of laptop van Sales Power hebben, dan zal de curator contact met u opnemen om deze in te leveren.

Bent u schuldeiser?

Het kan zijn dat u nog geld tegoed heeft van Sales Power. Schuldeisers van Sales Power kunnen hun vorderingen bij de curator indienen. Dat kan per e-mail naar faillissementen@gmw.nl. De curator verzoekt u om in de e-mail duidelijk uw naw-gegevens te noteren, kenbaar te maken dat u een vordering heeft, hoe hoog de vordering is en stukken bij te voegen over de hoogte van de vordering, zoals een eindafrekening of openstaande factuur. Via het genoemde e-mailadres kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden.

Heeft u nog vragen over het faillissement van Discount Energie, klik dan hier.

Faillissementsverslagen

De curator zal regelmatig verslag doen van het faillissement. Deze verslagen kunt u raadplegen op insolventies.rechtspraak.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het faillissement van Sales Power B.V. kunt u contact opnemen met de curator via 070-3615048 of faillissementen@gmw.nl.

Tatjana Maul

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer