12 november 2021

Gerechtelijke vaststelling vaderschap na overlijden. Hoe werkt het precies?

Door Sophie Vermeule

Wat indien de biologische vader van een kind, het kind niet heeft erkend en de vader inmiddels is overleden? Heeft het kind dan aanspraak op een erfenis?

In deze blog neem ik u mee in de procedure voor gerechtelijke vaststelling vaderschap. Liever de video bekijken? Scroll dan door naar het einde van deze blog.

De procedure

Vóórdat het kind überhaupt aanspraak kan maken op een deel van de erfenis van zijn biologische vader, zal het kind het vaderschap juridisch moeten laten vastleggen. Dat kan het kind doen zowel voor als na het overlijden van een vader door het starten van een procedure bij de rechtbank. In die procedure vraagt het kind om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Hoe toont het kind aan dat de vader zijn of haar vader is?

De wet schrijft niet voor hoe het vaderschap door het kind moet worden aangetoond. Een DNA-onderzoek, waaruit blijkt dat de vader daadwerkelijk de biologische vader is van het kind, kan als bewijs dienen. De rechtbank is echter niet verplicht een DNA-onderzoek te laten doen. Ook andere bewijsmiddelen kunnen aantonen dat de vader daadwerkelijk de biologische vader is van het kind. U kunt daarbij denken aan verjaardagskaarten, verklaringen van buren of vrienden.

Vindt er dan nooit een DNA-onderzoek plaats?

De rechtbank kan er voor kiezen om (aanvullend) DNA-onderzoek te laten uitvoeren.

Voordat de rechtbank DNA-onderzoek oplegt, zal eerst moet worden gekeken of het kind met ‘gewone’ bewijsmiddelen kan bewijzen dat de overledene zijn/haar vader is. U kunt daarbij denken aan kleding, een scheerapparaat, een haarborstel of een gebruikte tandenborstel. Soms is ook nog genetisch materiaal aanwezig in een ziekenhuis.

Indien de vader is gecremeerd, dan kan geen direct DNA meer worden afgenomen. Is de vader begraven dan kan het stoffelijk overschot van de overledene in sommige gevallen worden opgegraven en kan het DNA worden afgenomen. Als de vader is begraven, zal het kind aan de rechthebbende van het graf om toestemming moeten vragen om het graf te openen. Wordt die toestemming niet verleend, dan zal het kind om vervangende toestemming moeten vragen aan de rechter.

Wat is de consequentie van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap?

Blijkt de overleden vader de biologische vader te zijn en wordt het vaderschap gerechtelijk vastgesteld, dan ontstaat met terugwerkende kracht vanaf de geboorte van het kind een juridische band tussen de vader en het kind. Dat betekent dat het kind dus kan erven van de vader. Afhankelijk van de vraag of een testament is opgesteld, en wat daarin is bepaald, zullen de erfgenamen die de nalatenschap al hebben ontvangen, hun erfenis mogelijk moeten delen met het kind.

Zijn er termijnen voor het starten van zo’n procedure?

Er gelden voor buitenechtelijke kinderen geen verval- of verjaringstermijnen. Het kan dus gebeuren dat iemand 20 jaar na het overlijden van vader zijn deel van de erfenis opeist. Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.

 

Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Advocaat

Sophie is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer