28 juni 2020

Heb ik toestemming nodig om met mijn kinderen met vakantie te gaan?

Door Marcella Verwoerd

Bent u van plan om met (uw) kinderen met vakantie te gaan, houdt u er dan rekening mee dat hiervoor toestemming nodig is van de gezaghebbende ouder(s).

De laatste jaren wordt hier op de vliegvelden steeds strenger op gecontroleerd. In deze weblog geef ik u antwoord op een aantal belangrijke vragen met betrekking tot het reizen met kinderen.

1. Waarom vinden de controles plaats?

Een vakantie valt binnen de uitoefening van het gezagsrecht. Dit betekent dat gezaghebbende ouder(s) hiervoor toestemming moeten geven. Indien er geen toestemming is gegeven door de gezaghebbende ouder(s) is er sprake van onttrekking aan het gezag en kunt u beschuldigd worden van kinderontvoering. De Marechaussee wil met de controles voorkomen dat er kinderen worden ontvoerd en voorkomen dat kinderen zich onttrekken aan het ouderlijk gezag.

2. Wie heeft het gezag?

Wie de gezaghebbende ouder(s) is/zijn, hangt af van de persoonlijke situatie. Wordt een kind geboren binnen het huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan hebben beide ouders van rechtswege het gezamenlijk gezag over het kind. Indien een kind wordt geboren buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft de moeder in beginsel van rechtswege het gezag. De vader kan het gezag krijgen, nadat een aantekening in het gezagsregister is geplaatst of door een uitspraak van de rechter waarbij is bepaald dat de vader (ook) het gezag heeft.

3. Wanneer heeft u toestemming nodig?

Voor een vakantie met minderjarige kinderen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s). Hierbij gaat het veelal om gevallen waarbij een ouder met gezamenlijk gezag alleen reist met een minderjarig kind. In deze situatie is toestemming nodig van de (ex)-partner. In het geval dat een minderjarige reist met een andere volwassene dan de ouder(s), bijvoorbeeld een familielid, is eveneens toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s). Ook in het geval dat een minderjarige alleen reist, zal toestemming nodig zijn van de gezaghebbende ouder(s).

4. Hoe geef ik toestemming voor een vakantie met een minderjarige?

De gezaghebbende ouder kan toestemming verlenen door het invullen van het formulier ‘Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland’. Dit formulier dient tevens voorzien te zijn van een kopie van het legitimatiebewijs van de gezaghebbende ouder(s), alsmede een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens. Het toestemmingsformulier kunt u vinden via deze link.

5. Wat kan ik doen als mijn ex-partner geen toestemming geeft voor de vakantie?

Soms komt het voor dat een ex-partner geen toestemming geeft voor de vakantie met de kinderen. De rechter kan dan verzocht worden om vervangende toestemming voor de vakantie te verlenen. De rechter zal dan beslissen of zij de voorgenomen vakantie in het belang van de minderjarige acht.

6. In welke gevallen heb ik geen toestemmingsformulier nodig?

Mocht een kind op vakantie gaan met beide ouders die het ouderlijk gezag hebben, dan is het invullen van het toestemmingsformulier uiteraard niet nodig. Daarnaast is het invullen van het toestemmingsformulier eveneens niet nodig in het geval u het eenhoofdig gezag heeft over de minderjarige(n). U dient in dat geval wel bij de Marechaussee met behulp van aanvullende documenten aan te tonen dat u het eenhoofdig gezag heeft en er geen toestemming nodig is.

Heeft u aanvullende vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Advocaat

Marcella Verwoerd is een advocaat-mediator die gespecialiseerd is op het gebied van het personen- en familierecht, die met name internationale (echt)scheidingen behandelt.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer