14 januari 2020

Het nalaten of erven van een effectenportefeuille..let op!

Door Thijs Sarneel

Niet zelden leidt de afwikkeling van een nalatenschap tot spanning tussen de erfgenamen.

Wie wil voorkomen dat er na zijn of haar overlijden ruzie ontstaat, doet er verstandig aan een duidelijk en eenduidig testament op te stellen. Maar zelfs al is testament nog zo duidelijk over de wijze van afwikkeling van de nalatenschap, dan nog kunnen er problemen tussen erfgenamen ontstaan.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Effectenportefeuille

Een effectenportefeuille kan een struikelblok met onverwachte financiële gevolgen vormen. Gevolgen die de erflater meestal niet heeft voorzien. Erfgenamen worden bijvoorbeeld voor de lastige keuze gesteld om de aandelenportefeuille in stand te laten of te verkopen. Wanneer ervoor wordt gekozen om de aandelen te houden, dan zullen de aandelen doorgaans over de erfgenamen moeten worden verdeeld. Over de waarde van de portefeuille op het moment van overlijden erfbelasting worden betaald. Lang niet altijd zal de erfenis voldoende middelen bevatten om deze belasting te betalen, zodat de erfgenamen zelf opdraaien voor de betaling hiervan. Het gegeven dat de waarde van de beleggingen fluctueert, maakt de situatie er niet eenvoudiger op. Tussen de waardebepaling en de betaling van de erfrechtbelasting kan flink wat tijd zitten. Erfgenamen lopen dus een financieel risico bij koersdalingen. Meningsverschillen tussen erfgenamen over wat te doen met de aandelen kunnen lang voortslepen en kunnen daardoor desastreuze gevolgen hebben. Wat te denken van de koersval die onlangs nog heeft plaatsgevonden?

Maak duidelijke afspraken

Wanneer erfgenamen hebben besloten de effectenportefeuille te verkopen, is het zaak duidelijke afspraken te maken over het moment van verkoop. Op die manier kan worden voorkomen dat er na de verkoop onenigheid ontstaat. Wanneer de koersen na de verkoop zijn gestegen, zal degene die belast was met de verkoop immers al gauw het verwijt krijgen dat hij te snel verkocht heeft. Bij koersdalingen voor het moment van verkoop is de zondebok ook gauw gevonden: dan heeft hij of zij volgens de anderen namelijk te lang gewacht.

Benoem een executeur-testamentair met financiële kennis

De benoeming van één of meer executeurs-testamentair met financiële kennis van zaken èn de juiste bevoegdheden kan de erfgenamen een hoop ellende besparen. Bij een effectenportefeuille is het in de meeste gevallen raadzaam om snel na het overlijden in actie te komen. Een onafhankelijke executeur is hiertoe doorgaans goed in staat. Deze persoon kan zich immers vrij snel een overzicht over de nalatenschap vormen. Tot slot is het eigenlijk altijd verstandig om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Door het aanvaarden van de erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving voorkomt u dat u met uw privé vermogen aansprakelijk bent voor eventuele schulden in de nalatenschap.

Thijs Sarneel

Thijs Sarneel

Advocaat

Thijs Sarneel is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

20 februari 2024

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer moet ik deze laten opstellen?

Een verklaring van erfrecht kun je in de meeste gevallen vergelijken met een legitimatiebewijs. De notaris verklaart in die akte wie de erfgenamen of executeur zijn.

Lees meer

1 februari 2024

Waarom een digitale nalatenschap opstellen?

In een tijd waarin steeds meer zaken zich digitaal afspelen, is het belangrijk om na te denken over uw digitale nalatenschap. Hierin zet u op een rij wat u wilt dat er na uw overlijden gebeurt met uw digitale aanwezigheid. Als u niets doet, blijft u online doorleven.

Lees meer

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer