14 januari 2020

Het nalaten of erven van een effectenportefeuille..let op!

Door Lucienne Diaz Murillo

Niet zelden leidt de afwikkeling van een nalatenschap tot spanning tussen de erfgenamen.

Wie wil voorkomen dat er na zijn of haar overlijden ruzie ontstaat, doet er verstandig aan een duidelijk en eenduidig testament op te stellen. Maar zelfs al is testament nog zo duidelijk over de wijze van afwikkeling van de nalatenschap, dan nog kunnen er problemen tussen erfgenamen ontstaan.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Effectenportefeuille

Een effectenportefeuille kan een struikelblok met onverwachte financiële gevolgen vormen. Gevolgen die de erflater meestal niet heeft voorzien. Erfgenamen worden bijvoorbeeld voor de lastige keuze gesteld om de aandelenportefeuille in stand te laten of te verkopen. Wanneer ervoor wordt gekozen om de aandelen te houden, dan zullen de aandelen doorgaans over de erfgenamen moeten worden verdeeld. Over de waarde van de portefeuille op het moment van overlijden erfbelasting worden betaald. Lang niet altijd zal de erfenis voldoende middelen bevatten om deze belasting te betalen, zodat de erfgenamen zelf opdraaien voor de betaling hiervan. Het gegeven dat de waarde van de beleggingen fluctueert, maakt de situatie er niet eenvoudiger op. Tussen de waardebepaling en de betaling van de erfrechtbelasting kan flink wat tijd zitten. Erfgenamen lopen dus een financieel risico bij koersdalingen. Meningsverschillen tussen erfgenamen over wat te doen met de aandelen kunnen lang voortslepen en kunnen daardoor desastreuze gevolgen hebben. Wat te denken van de koersval die onlangs nog heeft plaatsgevonden?

Maak duidelijke afspraken

Wanneer erfgenamen hebben besloten de effectenportefeuille te verkopen, is het zaak duidelijke afspraken te maken over het moment van verkoop. Op die manier kan worden voorkomen dat er na de verkoop onenigheid ontstaat. Wanneer de koersen na de verkoop zijn gestegen, zal degene die belast was met de verkoop immers al gauw het verwijt krijgen dat hij te snel verkocht heeft. Bij koersdalingen voor het moment van verkoop is de zondebok ook gauw gevonden: dan heeft hij of zij volgens de anderen namelijk te lang gewacht.

Benoem een executeur-testamentair met financiële kennis

De benoeming van één of meer executeurs-testamentair met financiële kennis van zaken èn de juiste bevoegdheden kan de erfgenamen een hoop ellende besparen. Bij een effectenportefeuille is het in de meeste gevallen raadzaam om snel na het overlijden in actie te komen. Een onafhankelijke executeur is hiertoe doorgaans goed in staat. Deze persoon kan zich immers vrij snel een overzicht over de nalatenschap vormen. Tot slot is het eigenlijk altijd verstandig om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Door het aanvaarden van de erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving voorkomt u dat u met uw privé vermogen aansprakelijk bent voor eventuele schulden in de nalatenschap.

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Advocaat

Lucienne is advocaat binnen de sectie Familie en Erfrecht.

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer