28 april 2017

Hoe wordt alimentatie berekend voor internationals? (deel IV)

Door Dylan Bertsch

Het vaststellen van wat een expat aan alimentatie kan betalen is niet altijd even makkelijk. Maatwerk is geboden.

In mijn derde blog over alimentatie berekenen voor internationals is op een rijtje gezet welke allowances expats zoal ontvangen. Tegenover de meeste allowances staan kosten die gepaard gaan met het expat-bestaan. Hoe wordt daarmee rekening gehouden?

Word rekening gehouden met extra kosten voor expats?

Expats hebben bijvoorbeeld geen recht op nationale (volks)verzekeringen. Zij bouwen dus in Nederland geen AOW op, hebben geen recht op WW, noch op toeslagen of bijstand. Daarnaast verliezen expats bij terugplaatsing naar eigen land, ontslag of arbeidsongeschiktheid, hun expat-status met als gevolg een grote terugval in inkomen. Hun pensioen is meestal minder dan de helft van het inkomen dat zij gewend waren en is bovendien niet meer vrijgesteld van plaatselijke belastingen. De noodzaak tot sparen om een grote inkomensterugval op te vangen is dus bij expats groter dan gemiddeld. Voorts maken expats extra kosten voor het onderhouden van hun contacten met familie en vrienden. Word daar rekening mee gehouden?

Wat is de invloed van allowances op de draagkracht van de alimentatiebetaler?

De allowances en de extra kosten van expats zijn communicerende vaten. Aan de ene kant hebben expats hogere inkomens door deze allowances, maar aan de andere kant hebben ze ook meer kosten. De rechtspraak laat een divers beeld zien. Uitgangspunt lijkt te zijn dat vergoedingen voor het verblijf in het buitenland altijd bij het inkomen van de alimentatieplichtige worden opgeteld, tenzij het een vergoeding voor hardship is (gevarenvergoeding). Aan de kostenkant wordt niet altijd evenveel rekening gehouden met de extra kosten voor expats. Het blijkt lastig om deze extra kosten goed voor het voetlicht te brengen. Rechters zijn niet snel geneigd om met deze kosten rekening te houden.

Wat is de invloed van bonussen op de draagkracht van de alimentatiebetaler?

Allowances worden vooral uitgekeerd aan expats werkzaam voor internationale organisaties zoals ICC, Estec, EPO, OPCW etc. Alimentatieplichtigen werkzaam voor internationale ondernemingen, zoals Shell, kunnen vaak aanspraak maken op een bonus. Ook daarmee wordt in de rechtspraak verschillend omgegaan, hoewel de trend nog altijd lijkt te zijn dat wordt gerekend met een gemiddelde bonus van de afgelopen 3 jaar. Het is aan de alimentatieplichtige aan te tonen dat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat hij in de toekomst nog dergelijke bonussen zal ontvangen.

Met welke indexering en met welke wisselkoers wordt gerekend?

Indien de alimentatieplichtige expat in het buitenland woont, zal zijn inkomen van een buitenlandse munteenheid naar de euro moeten worden omgerekend. Daarnaast is het vaak zo dat de levensstandaard van het land waar de buitenlandse alimentatieplichtige woont, verschilt van de Nederlandse levensstandaard. Er zijn verschillende manieren om hier rekening mee te houden. Dat kan door met hogere lasten te rekenen dan de lasten waarmee in de “Alimentatienormen” wordt gerekend, de normen aan de hand waarvan normaliter alimentatie wordt vastgesteld. Een andere optie is om het inkomen van de alimentatieplichtige te corrigeren met een indexcijfer. Daartoe worden in de praktijk verschillende indexen gebruikt.

Het vaststellen van wat een expat aan alimentatie kan betalen is niet altijd even makkelijk. Maatwerk is geboden. Neem bij vragen gerust contact met mij op.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer