13 november 2016

Indexering kinder- en partneralimentatie 2017

Door Susan Meijler

Zoals ieder jaar, wordt ook het komende jaar de alimentatie, kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd.

Zoals ieder jaar, wordt ook het komende jaar de alimentatie, kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Kort gezegd komt het erop neer dat de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd met een bepaald percentage (bedrag).

Het percentage om alimentatie berekenen

Het percentage wordt bepaald door de minister van Justitie. De minister van Justitie houdt bij de bepaling van het percentage rekening met de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het komende jaar, 2017, bedraagt het percentage 2,1%.

Aanpassing alimentatiebedrag

Diegene die de alimentatie betaalt, de alimentatieplichtige, dient zelf de verhoging door te voeren en aan de ontvanger van de alimentatie, de alimentatiegerechtigde, het juiste, geïndexeerde, bedrag over te maken. Het kan zo zijn dat de alimentatieplichtige niet op de hoogte is van de wettelijke indexering. Schroom dan niet om als alimentatiegerechtigde, de alimentatieplichtige hierop te wijze. De alimentatieplichtige is verplicht deze verhoging door te voeren.

Geen wettelijke indexering

Het kan ook zo zijn dat de wettelijke indexering in uw geval niet van toepassing is. Dit is het geval indien de rechter een uitspraak heeft gedaan waarin is bepaald dat de wettelijke indexering is uitgesloten, wanneer er afwijkende afspraken hierover zijn gemaakt, of als de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973.

Niet betaalde indexering

Mocht het zo zijn dat de alimentatieplichtige de indexering nooit heeft voldaan aan de alimentatiegerechtigde, dan is het mogelijk om het niet-betaalde bedrag over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, terug te vorderen.

Voorbeeld

In 2016 is de alimentatie vastgesteld (door een rechter of in een echtscheidingsconvenant) op een bedrag van € 500,–. Dit bedrag wordt per 1 januari 2017 verhoogd met 2,1%. Dit komt neer op een verhoging van € 10,50. Per 1 januari dient aldus door de alimentatieplichtige een bedrag van € 510,50 aan de alimentatiegerechtigde te worden voldaan. Stel dat in 2011 de alimentatie is vastgesteld op € 500,–. Dan dient per 1 januari 2012, en elk jaar daarna, de alimentatie te worden geïndexeerd. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het in 2010 vastgestelde alimentatiebedrag.

Jaar Indexeringspercentage Bedrag incl. indexering
2012 1,3% € 506,50
2013 1,7% € 515,11
2014 0,9% € 519,75
2015 0,8% € 523,91
2016 1,3% € 530,72
2017 2,1% € 541,87

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat een alimentatie van €500,–, die is vastgesteld in 2011, per 1 januari 2017 € 541,87 bedraagt.   Deze weblog is geschreven in samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie, Erfenis & Estate Planning.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer