13 november 2016

Indexering kinder- en partneralimentatie 2017

Door Susan Meijler

Zoals ieder jaar, wordt ook het komende jaar de alimentatie, kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd.

Zoals ieder jaar, wordt ook het komende jaar de alimentatie, kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Kort gezegd komt het erop neer dat de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd met een bepaald percentage (bedrag).

Het percentage om alimentatie berekenen

Het percentage wordt bepaald door de minister van Justitie. De minister van Justitie houdt bij de bepaling van het percentage rekening met de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het komende jaar, 2017, bedraagt het percentage 2,1%.

Aanpassing alimentatiebedrag

Diegene die de alimentatie betaalt, de alimentatieplichtige, dient zelf de verhoging door te voeren en aan de ontvanger van de alimentatie, de alimentatiegerechtigde, het juiste, geïndexeerde, bedrag over te maken. Het kan zo zijn dat de alimentatieplichtige niet op de hoogte is van de wettelijke indexering. Schroom dan niet om als alimentatiegerechtigde, de alimentatieplichtige hierop te wijze. De alimentatieplichtige is verplicht deze verhoging door te voeren.

Geen wettelijke indexering

Het kan ook zo zijn dat de wettelijke indexering in uw geval niet van toepassing is. Dit is het geval indien de rechter een uitspraak heeft gedaan waarin is bepaald dat de wettelijke indexering is uitgesloten, wanneer er afwijkende afspraken hierover zijn gemaakt, of als de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973.

Niet betaalde indexering

Mocht het zo zijn dat de alimentatieplichtige de indexering nooit heeft voldaan aan de alimentatiegerechtigde, dan is het mogelijk om het niet-betaalde bedrag over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, terug te vorderen.

Voorbeeld

In 2016 is de alimentatie vastgesteld (door een rechter of in een echtscheidingsconvenant) op een bedrag van € 500,–. Dit bedrag wordt per 1 januari 2017 verhoogd met 2,1%. Dit komt neer op een verhoging van € 10,50. Per 1 januari dient aldus door de alimentatieplichtige een bedrag van € 510,50 aan de alimentatiegerechtigde te worden voldaan. Stel dat in 2011 de alimentatie is vastgesteld op € 500,–. Dan dient per 1 januari 2012, en elk jaar daarna, de alimentatie te worden geïndexeerd. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het in 2010 vastgestelde alimentatiebedrag.

Jaar Indexeringspercentage Bedrag incl. indexering
2012 1,3% € 506,50
2013 1,7% € 515,11
2014 0,9% € 519,75
2015 0,8% € 523,91
2016 1,3% € 530,72
2017 2,1% € 541,87

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat een alimentatie van €500,–, die is vastgesteld in 2011, per 1 januari 2017 € 541,87 bedraagt.   Deze weblog is geschreven in samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie, Erfenis & Estate Planning.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer