26 oktober 2016

Let op pensioen bij bedrijfsovername

Door Prof. Hans van Meerten

Duidelijkheid voor de overnamepraktijk: heeft de verkoper schulden bij een verplicht gesteld pensioenfonds, dan kan dat pensioenfonds die schulden na overname vorderen van de koper. Eens te meer dus opletten voor de (potentiële) koper.

En niet alleen voor claims van de mee overgekomen werknemers, maar ook van het bedrijfstakpensioenfonds.

Bedrijfsovername in zelfde branche

Dat is de uitkomst na het oordeel van de Hoge Raad op 14 oktober 2016 over een bedrijfsovername in de schoonmaakbranche, waar ik eerder al over blogde. De zaak gaat over schoonmaakbedrijf GOM dat branchegenoot VBG had gekocht. Beide ondernemingen vallen verplicht onder het bedrijfstakpensioenfonds voor de schoonmaakbranche. Verkoper VBG had tot een bedrag van 2 miljoen euro pensioenpremies niet betaald aan dat pensioenfonds. VBG raakt failliet en het pensioenfonds vraagt zich af of het dat bedrag kan vorderen bij koper GOM.

Eigen vorderingsrecht bedrijfstakpensioenfonds tegen koper

Ja, zegt de Hoge Raad. Want bij overgang van onderneming tussen twee bedrijven die vallen onder hetzelfde verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds gaan alle pensioenpremieschulden mee over naar de koper. Én dat bedrijfstakpensioenfonds kan dan zélf bij de koper die 2 miljoen euro aan achterstallige premies vorderen.

Ook vorderingen van andere derden?

Dat is in die zin bijzonder, dat het voornaamste doel van de regels bij overgang van onderneming is dat de mee overgekomen werknemers vorderingen vanuit het verleden tegen de koper (dus hun nieuwe werkgever) kunnen indienen. Dat kan een derde, zoals een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dus ook, aldus de Hoge Raad. En hoe zit dat met andere derden; als de verkoper bijvoorbeeld een schuld achterlaat bij de Belastingdienst, bij UWV of een leasemaatschappij? De vraag of zij dan ook zelf een vordering daartoe kunnen neerleggen bij de koper – als de verkoper inmiddels failliet is gegaan – beantwoordt de Hoge Raad niet. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU van 28 januari 2015, blijkt dat dit voor die derden soms wél mogelijk is.

Due diligence en pensioen

De uitspraak bevestigt het belang voor kopers goed onderzoek te (laten) doen naar achterstallige pensioen(premies) bij een overname. Dat is niet alleen van belang bij overname van een branchegenoot met dezelfde verplichte pensioenregeling. Óok bij overname van een onderneming met een pensioenregeling bij een verzekeraar of eigen ondernemingspensioen. Denk daarbij aan een overzicht van de pensioenuitvoerder over eventuele premie-achterstanden, als ook inzicht in de vraag of wel alle werknemers bij dat pensioenfonds zijn aangemeld. Die informatie kan van wezenlijk belang zijn bij onderhandelingen over de koopprijs.

Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Advocaat

Professor Hans van Meerten is een specialist op het gebied van pensioenrecht, financieel recht en EU-recht.

Gerelateerde blogs

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer