12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Door Janine van den Bemt

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden. Een veelvoorkomende persoonlijke zekerheid is de borgtocht. Lees verder om meer te lezen over de particuliere of zakelijke borgtocht.

Borgtocht

Bij de borgtocht verbindt een derde, bijvoorbeeld een bestuurder of een familielid, zich tegenover de geldverstrekker tot nakoming van de betalingsverplichting van de leningnemer. Indien de leningnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan de geldverstrekker deze derde (de borg) tot betaling van de schuld aanspreken.

Particuliere borgtocht versus zakelijke borgtocht

Er bestaan twee soorten borgtochten: de particuliere borgtocht en de zakelijke borgtocht.

De particuliere borgtocht is de borgtocht die is aangegaan door een natuurlijk persoon die:

  • niet handelde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; en
  • ook niet handelde ten behoeve van de normale uitoefening van de BV of NV waarvan hij bestuurder is en alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen heeft.

In alle overige gevallen is er sprake van een zakelijke borgtocht.

Dit betekent niet dat iedere bestuurder van een BV of NV die in zijn hoedanigheid van bestuurder een borgtocht aangaat, kan worden aangemerkt als zakelijke borg. Men moet dan namelijk eerst uitzoeken of de borgtocht is aangegaan ‘ten behoeve van de normale uitoefening’ van de onderneming. Is dat niet zo, dan is er alsnog sprake van een particuliere borgtocht.

Daarbij moet men beoordelen of de rechtshandeling waarvoor de borgtocht is aangegaan, binnen de normale activiteiten van de onderneming past. Daarvan zal bijvoorbeeld eerder sprake zijn in het geval dat een financiële holding een lening aantrekt, dan in het geval dat een bakker of kapper een lening aantrekt.

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een particuliere of zakelijke borgtocht, moet men alle omstandigheden afwegen. Hier is veel rechtspraak over.

Let op de verschillen!

De particuliere borg wordt door de wet in hoge mate beschermd. Een particuliere borgtocht moet dan ook aan strenge eisen voldoen. Voldoet de particuliere borgtocht niet aan deze eisen, dan kan de borgtocht nietig of vernietigbaar zijn.

Zo kan de particuliere borgtocht, in tegenstelling tot de zakelijke borgtocht, slechts door een door de borg ondertekend schriftelijk stuk worden bewezen.

Ook moet het voor de borg duidelijk zijn voor welk bedrag hij zich borg stelt. Staat het bedrag van de verbintenis van de leningnemer op het tijdstip van het aangaan van de borgtocht nog niet vast, dan is de borgtocht slechts geldig voor zover met de borg is afgesproken voor welk bedrag hij zich maximaal borg stelt.

Verder is voor het aangaan van een particuliere borgtocht toestemming van de echtgenoot van de borg vereist. Heeft de echtgenoot deze toestemming niet gegeven, dan kan de echtgenoot een beroep doen op vernietiging van de borgtochtovereenkomst. De geldverstrekker kan dan geen beroep meer doen op de borgtocht.

Tot slot geldt voor professionele geldverstrekkers (zoals banken) een bijzondere zorgplicht ten opzichte van de particuliere borg. Een professionele geldverstrekker moet de borg voorlichten omtrent de risico’s die zijn verbonden aan het aangaan van de borgtocht.

Om er zeker van te zijn dat u in een voorkomend geval een beroep kunt doen op de borgtocht, is het dan ook van belang om te beoordelen of er sprake is van een zakelijke of particuliere borgtocht. U kunt er dan voor zorgen dat de borgtochtovereenkomst voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Tot slot

Wilt u als geldverstrekker zeker weten dat de door u overeengekomen borgtochtovereenkomst zekerheid biedt? Heeft u zich borg gesteld en wordt u tot betaling aangesproken? Of heeft u andere vragen over borgtochtovereenkomsten? Neem dan gerust contact met mij of een van de andere specialisten van GMW advocaten op. Wij kunnen samen bespreken wat uw mogelijkheden zijn.

 

 

Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Advocaat

Janine is advocaat in de insolventierechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer