30 december 2015

Postcode loterij lot van € 2.109.655,- valt niet in gemeenschap van goederen

Door Gilyan Parker

De rechtbank Amsterdam heeft vorige week beslist dat de vrouw haar gewonnen lot bij de Postcode Kanjer van €2.109.655,- niet hoeft te delen met de man omdat de prijs niet meer in de gemeenschap van goederen valt.

Het winnende lot na een scheiding

Man en vrouw zijn 30 jaar getrouwd geweest en deden ongeveer twintig jaar lang mee met de Postcode loterij. De vrouw dient op 20 oktober 2014 een echtscheidingsverzoek in, waardoor de gemeenschap van goederen vanaf dat moment is ontbonden. Op 26 november 2014 heeft de vrouw haar premie van € 11,25 voor deelname aan de Postcodeloterij voor de maand december 2014 betaald. In januari 2015 bleek dit het winnende lot van € 2.109.655,-.

Argumenten van de man

De man vindt dat hij recht heeft op de helft van het bedrag dat de vrouw heeft gewonnen bij de Postcode loterij. Hij trekt daarom alles uit de kast om mee te kunnen delen in de opbrengst van het winnende lot. Allereerst stelt hij dat een gedeelte van de betaalde premie die heeft geleid tot het winnende lot was verdisconteerd in een gedeelte dat vóór oktober 2014 was betaald. De rechtbank verwerpt deze stelling van de man. Bovendien wijst de rechtbank naar het reglement van de Postcode loterij. Volgens het reglement zou de vrouw namelijk geen kans maken op de Postcode Kanjer als zij één maand had overgeslagen en de premie van november niet had betaald. De man stelt verder dat er op 20 oktober 2014 een positief saldo op het rekeningnummer van de vrouw stond, waardoor dit saldo in de gemeenschap van goederen valt en dat dit bedrag voldoende was om de premie van de Postcodeloterij in november 2014 te voldoen. Ook dit argument van de man wordt door de rechtbank verworpen, nu de vrouw heeft aangetoond dat het saldo op haar bankrekening begin november 2014 negatief was en dat zij dit heeft aangevuld met haar eigen inkomsten.

Kosten van de huishouding

De man stelt voorts dat de bedragen die partijen betaalden aan de Postcode loterij door de lange deelnameduur van ongeveer 20 jaar aan te merken zijn als kosten van de huishouding. De man vindt dat deze verplichting blijft bestaan totdat het huwelijk daadwerkelijk is ontbonden. Dit is pas op 1 oktober 2015 en dus nadat de vrouw de loterij heeft gewonnen. De rechtbank gaat niet mee met dit argument van de man, aangezien partijen al vier jaar gescheiden wonen en dat zij geen gemeenschappelijke huishouding (meer) voeren. Ook betalen partijen over en weer geen bijdrage in verband met het levensonderhoud van de ander.

Redelijkheid en billijkheid

Ten slotte doet de man een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Hiertoe stelt de man dat partijen al ruim 30 jaar met elkaar getrouwd zijn geweest en dat ze al bijna twintig jaar meespelen met de Postcode loterij. Ook dit argument wordt door de rechtbank van de hand gewezen, omdat partijen gedurende het huwelijk al eens tien jaar gescheiden hebben geleefd en dat ze in ieder geval de laatste vier jaar geen gemeenschappelijke huishouding voerden. Bovendien woont de man al ruim vier jaar met zijn vriendin samen en draagt de man niets bij in de kosten die de vrouw maakt.

Hoe verder?

De man heeft vanaf de datum van de uitspraak drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Het is nog niet bekend of hij van deze mogelijkheid gebruik zal maken.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer