11 november 2015

Rechtbank Amsterdam vernietigt rente opslag van ABN AMRO’s Euribor hypotheken

Door Christiaan Mensink

In een uitspraak van 11 november 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de algemene voorwaarden van ABN Amro Bank Euribor-hypotheken ongeldig zijn.

Op grond van die algemene bepaling heeft ABN AMRO Bank ten onrechte een opslag op Euribor-hypotheekrente in rekening gebracht bij klanten. Het gaat om Euribor-hypotheken die ABN AMRO Bank en Fortis hebben verkocht tussen 2005 en 2009. De rente-opslag heeft ABN AMRO Bank, naar nu is vastgesteld: ten onrechte, in februari 2009 met 0,5% en in juni 2012 nog eens met 1,0% Juridisch komt het er op neer dat ABN AMRO Bank in haar algemene voorwaarden een clausule had opgenomen, die haar de mogelijkheid gaf om eenzijdig de opslag op Euribor rente te wijzigen. De rechter heeft geoordeeld dat een dergelijke eenzijdige wijzigingsmogelijkheid in strijd met dwingende bepalingen van consumentenrecht. Die regel is in Nederland vastgelegd in artikel 6:233 onder a BW, dat kort gezegd bepaalt dat een bepaling in algemene voorwaarden vernietigbaar is, als die gelet op de wederzijdse belangen van de contractspartijen onredelijk bezwarend is.

Wat is het gevolg van de uitspraak

Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam heeft tot gevolg dat de grondslag waarop ABN AMRO Bank de verhoogde opslag in rekening heeft gebracht bij klanten met een Euribor-hypotheek, met terugwerkende kracht is vervallen. De rente-opslag die consumenten hebben betaald sinds het verhogen van de opslag, dient ABN AMRO Bank aan hen terug te betalen. Die is immers onverschuldigd betaald. Het kan om forse bedragen gaan. Bijvoorbeeld: Piet heeft een Euribor hypotheek bij ABN AMRO Bank van € 300.000,-. ABN AMRO Bank heeft Piet daarvoor zes jaar lang 1% rente te veel in rekening gebracht. Dat is zes keer € 3.000,-, oftewel €18.000,- in totaal. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, is het zaak om ABN AMRO Bank schriftelijk in gebreke te stellen, en het te veel betaalde bedrag aan rente-opslag terug te vragen. De Rechtbank heeft het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat betekent dat de uitspraak geen directe werking heeft, indien ABM AMRO Bank besluit in hoger beroep te gaan. De uitspraak van de Rechtbank is echter goed gemotiveerd, zodat ik er van uitga dat de uitspraak in een eventueel hoger beroep in stand zal blijven. Hebt u tussen 2005 en 2009 bij ABN AMRO Bank een Euribor-hypotheek afgesloten, en hebt u hulp nodig bij het opstellen van uw brief, of hebt u vragen over deze uitspraak van de rechtbank, neem dan contact op met een van de advocaten van onze sectie ondernemingsrecht. Wij hebben een standaardbrief opgesteld, die u zelf kunt invullen met uw gegevens, of door ons kunt laten invullen. Neem daarvoor contact op met mij via de onderstaande gegevens.

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een van de meest ervaren en gespecialiseerde WHOA-advocaten van Nederland.

Gerelateerde blogs

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer