15 december 2015

Rondneuzen in de e-mail van uw ex

Door Gilyan Parker

In navolging op mijn weblog ‘de invloed van social media op een echtscheiding’ ga ik in deze weblog in op een interessante uitspraak van de rechtbank Alkmaar waarin is beslist dat informatie die de vrouw verkreeg door in de privé-mail van de man te snuffelen van invloed kan zijn op de hoogte van de partneralimentatie. 

Partneralimentatie bij een echtscheiding

Man en vrouw zijn in 1997 met elkaar getrouwd en hebben een dochter. In 2005 zijn zij voor het werk van de man naar Dubai verhuisd. In de zomer van 2012 is de relatie verbroken en is de vrouw met de dochter naar Nederland terug gegaan. De man bleef in Dubai wonen. Tijdens de echtscheidingsprocedure vroeg de vrouw partneralimentatie, omdat de man een goedbetaalde baan had en beide partijen luxe leefden in Dubai. De man stelt dat hij geen partneralimentatie kan betalen. Dit zou moeten blijken uit verschillende financiële documenten die de man in de procedure had gebracht.

Bewijs uit het rondneuzen in de e-mail van de ex-partner

De vrouw stelt dat zij bewijs heeft waaruit blijkt dat de financiële stukken van de man niet berusten op de waarheid en hij meer kan betalen dan hij doet voorkomen. Hoe is zij aan dit bewijs gekomen? De vrouw heeft sinds haar vertrek uit Dubai in 2012, zonder toestemming van de man, toegang tot de e-mail account van de man, zowel zakelijk als privé. Hierdoor heeft de vrouw jarenlang alle e-mail correspondentie tussen de man en zijn advocaat en tussen de man en zijn accountant kunnen lezen. Zo heeft de man zijn accountant bijvoorbeeld opdracht gegeven om de cijfers van zijn onderneming te verdraaien waardoor er omgerekend ongeveer € 250.000,- verlies in het jaarverslag stond. Daarnaast bleek uit de stukken dat het inkomen van de man veel hoger was. De man vindt dat er sprake is van een zeer vergaande inbreuk op zijn privacy en schending van het briefgeheim.

Bewijs inbreuk op de privacy?

De rechtbank is van oordeel dat de vrouw bewijs heeft verkregen op een manier die een inbreuk vormt op het recht op privacy van de man. Of dit in de gegeven omstandigheden onrechtmatig is of niet vindt de rechter echter minder relevant. Ook als dat wel het geval zal zijn, dan nog is de rechtbank van mening dat dit bewijs mag worden toegelaten. De rechtbank overweegt: “In beginsel wegen immers het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs.” Het bewijs mag door de vrouw daarom worden gebruikt.

Eerlijkheid duurt het langst…

De uitspraak van de rechtbank Alkmaar laat weer zien dat in het familierecht niet snel sprake is van het buiten beschouwing laten van bewijsmateriaal omdat het onrechtmatig verkregen zou zijn, zoals in het strafrecht. Eerlijkheid duurt het langst.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer