15 december 2015

Rondneuzen in de e-mail van uw ex

Door Dylan Bertsch

In navolging op mijn weblog ‘de invloed van social media op een echtscheiding’ ga ik in deze weblog in op een interessante uitspraak van de rechtbank Alkmaar waarin is beslist dat informatie die de vrouw verkreeg door in de privé-mail van de man te snuffelen van invloed kan zijn op de hoogte van de partneralimentatie. 

Partneralimentatie bij een echtscheiding

Man en vrouw zijn in 1997 met elkaar getrouwd en hebben een dochter. In 2005 zijn zij voor het werk van de man naar Dubai verhuisd. In de zomer van 2012 is de relatie verbroken en is de vrouw met de dochter naar Nederland terug gegaan. De man bleef in Dubai wonen. Tijdens de echtscheidingsprocedure vroeg de vrouw partneralimentatie, omdat de man een goedbetaalde baan had en beide partijen luxe leefden in Dubai. De man stelt dat hij geen partneralimentatie kan betalen. Dit zou moeten blijken uit verschillende financiële documenten die de man in de procedure had gebracht.

Bewijs uit het rondneuzen in de e-mail van de ex-partner

De vrouw stelt dat zij bewijs heeft waaruit blijkt dat de financiële stukken van de man niet berusten op de waarheid en hij meer kan betalen dan hij doet voorkomen. Hoe is zij aan dit bewijs gekomen? De vrouw heeft sinds haar vertrek uit Dubai in 2012, zonder toestemming van de man, toegang tot de e-mail account van de man, zowel zakelijk als privé. Hierdoor heeft de vrouw jarenlang alle e-mail correspondentie tussen de man en zijn advocaat en tussen de man en zijn accountant kunnen lezen. Zo heeft de man zijn accountant bijvoorbeeld opdracht gegeven om de cijfers van zijn onderneming te verdraaien waardoor er omgerekend ongeveer € 250.000,- verlies in het jaarverslag stond. Daarnaast bleek uit de stukken dat het inkomen van de man veel hoger was. De man vindt dat er sprake is van een zeer vergaande inbreuk op zijn privacy en schending van het briefgeheim.

Bewijs inbreuk op de privacy?

De rechtbank is van oordeel dat de vrouw bewijs heeft verkregen op een manier die een inbreuk vormt op het recht op privacy van de man. Of dit in de gegeven omstandigheden onrechtmatig is of niet vindt de rechter echter minder relevant. Ook als dat wel het geval zal zijn, dan nog is de rechtbank van mening dat dit bewijs mag worden toegelaten. De rechtbank overweegt: “In beginsel wegen immers het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs.” Het bewijs mag door de vrouw daarom worden gebruikt.

Eerlijkheid duurt het langst…

De uitspraak van de rechtbank Alkmaar laat weer zien dat in het familierecht niet snel sprake is van het buiten beschouwing laten van bewijsmateriaal omdat het onrechtmatig verkregen zou zijn, zoals in het strafrecht. Eerlijkheid duurt het langst.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer