3 augustus 2021

Roze ouderschap: het regenbooggezin

Door Sophie Vermeule

Nederland kent steeds meer roze gezinnen: een gezin waarbij het ouderschap wordt ingevuld door twee vrouwen of door twee mannen.

Roze gezinnen lopen in de praktijk vaak tegen verscheidene juridische vraagstukken aan. Juridische bijstand is dan ook bijna onoverkomelijk. In deze blog zal ik kort ingaan op de wijzen waarop juridisch ouderschap kan ontstaan voor roze gezinnen.

Vrouwenpaar

Het Nederlandse afstammingsrecht is zo ingericht dat de geboortemoeder altijd de juridische moeder is van het kind. Sinds 1 april 2014 kan de duomoeder automatisch de juridisch ouder worden van het kind. Het moederschap kan ontstaan via erkenning of automatisch door de geboorte. In dat laatste geval moeten de moeder en de duomoeder getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en moet de biologische vader een anonieme donor zijn in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Een anonieme donor is de donor die zijn sperma heeft gedoneerd in een vruchtbaarheidskliniek.

Indien wordt gekozen voor een bekende donor of wanneer de twee vrouwen niet zijn getrouwd of evenmin een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan wordt de duomoeder niet automatisch de juridische ouder. De duomoeder kan er dan voor kiezen om het erkennen bij de burgerlijke stand. De geboortemoeder zal daarvoor haar toestemming moeten geven. Tot slot kan juridisch moederschap ontstaan door adoptie.

Mannenpaar

Voor mannenparen met een kinderwens ligt het wat ingewikkelder. Zoals hierboven beschreven onder het kopje “vrouwenpaar” is de geboortemoeder automatisch de juridische moeder van het kind. Als gevolg hiervan kan een kind nooit juridisch binnen de relatie van twee mannen worden geboren. Daarbij komt nog dat een kind naar de geldende wetgeving maximaal twee juridisch ouders kan hebben.

Om beiden de juridisch ouder van het kind te worden is het mannenpaar in principe aangewezen op draagmoederschap of adoptie. Beide opties vergen juridische bijstand. Voor meer informatie over draagmoederschap verwijs ik u naar mijn blog “Een juridische blik op het draagmoederschap in Nederland”.

Heeft u een kinderwens en wilt u meer informatie over de juridische mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Advocaat

Sophie is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer