25 februari 2016

Toestemming voor het erkennen van uw kind

Door Gilyan Parker

Indien een biologische vader door middel van een advocaat de moeder verzocht heeft hem toestemming te verlenen om het kind te erkennen, kan een moeder aan een ander dan de biologische vader slechts voorwaardelijk toestemming tot erkenning van het kind verlenen.

Erkenning

Wanneer ouders een kind krijgen en zij op dat moment niet getrouwd zijn is er geen sprake van een automatische erkenning van het kind door de vader. De vader dient zijn kind dan te erkennen bij de gemeente. Dit kan tijdens de aangifte van de geboorte, maar ook al tijdens de zwangerschap. De moeder van het kind dient haar toestemming aan de vader te geven, zodat hij het kind kan erkennen. In sommige situaties weigert de moeder haar toestemming aan de vader te geven. Dat komt bijvoorbeeld voor in de situatie dat de ouders nog voor de geboorte van hun kind met ruzie uit elkaar gaan. Indien een moeder haar toestemming weigert is er voor de vader een andere manier om zijn kind te erkennen, namelijk door middel van een verzoek tot vervangende toestemming van de rechter. Met behulp van een advocaat is een gang naar de rechter dus vereist. In de onderstaande casus was er ook sprake van een moeder die haar toestemming niet aan de vader wilde geven. Sterker nog, zij gaf haar toestemming niet aan de vader van het kind, maar aan haar nieuwe partner.

Feiten

Vader en moeder hebben een affectieve relatie met elkaar gehad en uit deze relatie is een dochter geboren. De vader wilde van het begin af aan zijn dochter erkennen, maar de moeder gaf daar geen toestemming voor. Als gevolg hiervan heeft de vader zich tot een advocaat moeten wenden. De advocaat van de vader heeft de moeder een brief geschreven en haar daarin verzocht om de vader toestemming te geven om de dochter te erkennen. De moeder, die inmiddels een nieuwe partner heeft, weigert opnieuw en geeft haar nieuwe partner de toestemming om de dochter te erkennen.

Vervangende toestemming bij de rechter

Door deze acties van de moeder heeft de vader zich tot de rechtbank moeten richten. Hierbij heeft de vader de rechtbank verzocht om voor recht te verklaren dat de erkenning door de partner van de moeder nietig is en om hem vervangende toestemming voor het erkennen van zijn dochter te verlenen. Ook heeft de vader verzocht om een omgangsregeling tussen hem en zijn dochter. De rechtbank heeft de verzoeken van de vader vervolgens toegewezen. De moeder is echter tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan. Het hof vernietigde de uitspraak van de rechter en stelde de moeder in het gelijk.

Hoge Raad

De vader is tegen de uitspraak van het hof in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft bepaald dat wanner een verwekker van een kind door middel van een brief van een advocaat aan de moeder (of aan haar advocaat) om toestemming tot erkenning heeft verzocht, dit niet door de moeder kan worden verhinderd door haar toestemming aan een ander dan de verwekker te verlenen. Dat vindt de Hoge Raad onaanvaardbaar. De Hoge Raad bepaalt verder dat de verwekker binnen drie maanden na de dag waarop de brief van de advocaat aan de moeder is verzonden een verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning bij de rechtbank moet indienen. Binnen die periode kan een moeder slechts voorwaardelijk toestemming geven aan een ander dan de verwekker. Deze voorwaardelijke toestemming wordt definitief als een vader zich niet binnen drie maanden tot een rechter wendt.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer