23 december 2020

Uit elkaar na samenwonen: wat moet er geregeld worden bij een gezamenlijke koopwoning?

Door Lucienne Diaz Murillo

Als u samen met uw partner eigenaar bent van een koopwoning dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over wat er met de koopwoning gaat gebeuren.

Onverdeeld laten van de woning

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om na het verbreken van de relatie (voorlopig) samen eigenaar te blijven van de woning, bijvoorbeeld omdat het niet een gunstige tijd is om de woning te verkopen of omdat één van de partners vooralsnog financieel niet in staat is om de woning over te nemen. Het is mogelijk om samen eigenaar te blijven van de woning als beide partijen dit willen. Het is hierbij raadzaam om goede afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de woning. Daarnaast is het verstandig om financieel en fiscaal advies in te winnen over de financiële en fiscale gevolgen van het gezamenlijk eigenaar blijven van de woning, bijvoorbeeld met het oog op de hypotheekrenteaftrek.

Toedelen van de woning aan één van de partijen

Een andere optie is dat de woning aan één van de partijen wordt toebedeeld. In dat geval zal de woning moeten worden gewaardeerd. Het aandeel van de partner in de gezamenlijke woning wordt dan overgenomen. In het geval u een hypothecaire geldlening heeft, zal de bank ermee moeten instemmen dat de partner wordt ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke verplichtingen ten opzichte van de bank.

Verkoop van de woning

Als geen van u beiden de woning toebedeeld wenst te krijgen of financieel niet in staat is om de woning over te nemen, dan zal de woning moeten worden verkocht. In dat geval zullen onder meer afspraken moeten worden gemaakt over welke makelaar wordt ingeschakeld, welke vraagprijs er gehanteerd zal gaan worden en welk bod moet worden geaccepteerd.

Rechter

Mocht er geen overeenstemming zijn over de toedeling van de woning, de verkoop of het tijdelijk onverdeeld laten van de woning, dan kan de rechtbank hierover een beslissing nemen.

Gratis whitepaper

Deze blog is onderdeel van de whitepaper ‘Uit elkaar na samenwonen’. In deze whitepaper beantwoorden we de meestgestelde vragen van samenwoners die uit elkaar gaan. Bent u benieuwd naar de rest van de vragen? Download dan gratis de whitepaper.

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Advocaat

Lucienne is advocaat binnen de sectie Familie en Erfrecht.

Gerelateerde blogs

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer