23 december 2020

Uit elkaar na samenwonen: wat moet er geregeld worden bij een gezamenlijke koopwoning?

Door Lucienne Diaz Murillo

Als u samen met uw partner eigenaar bent van een koopwoning dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over wat er met de koopwoning gaat gebeuren.

Onverdeeld laten van de woning

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om na het verbreken van de relatie (voorlopig) samen eigenaar te blijven van de woning, bijvoorbeeld omdat het niet een gunstige tijd is om de woning te verkopen of omdat één van de partners vooralsnog financieel niet in staat is om de woning over te nemen. Het is mogelijk om samen eigenaar te blijven van de woning als beide partijen dit willen. Het is hierbij raadzaam om goede afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de woning. Daarnaast is het verstandig om financieel en fiscaal advies in te winnen over de financiële en fiscale gevolgen van het gezamenlijk eigenaar blijven van de woning, bijvoorbeeld met het oog op de hypotheekrenteaftrek.

Toedelen van de woning aan één van de partijen

Een andere optie is dat de woning aan één van de partijen wordt toebedeeld. In dat geval zal de woning moeten worden gewaardeerd. Het aandeel van de partner in de gezamenlijke woning wordt dan overgenomen. In het geval u een hypothecaire geldlening heeft, zal de bank ermee moeten instemmen dat de partner wordt ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke verplichtingen ten opzichte van de bank.

Verkoop van de woning

Als geen van u beiden de woning toebedeeld wenst te krijgen of financieel niet in staat is om de woning over te nemen, dan zal de woning moeten worden verkocht. In dat geval zullen onder meer afspraken moeten worden gemaakt over welke makelaar wordt ingeschakeld, welke vraagprijs er gehanteerd zal gaan worden en welk bod moet worden geaccepteerd.

Rechter

Mocht er geen overeenstemming zijn over de toedeling van de woning, de verkoop of het tijdelijk onverdeeld laten van de woning, dan kan de rechtbank hierover een beslissing nemen.

Gratis whitepaper

Deze blog is onderdeel van de whitepaper ‘Uit elkaar na samenwonen’. In deze whitepaper beantwoorden we de meestgestelde vragen van samenwoners die uit elkaar gaan. Bent u benieuwd naar de rest van de vragen? Download dan gratis de whitepaper.

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Advocaat

Lucienne is advocaat binnen de sectie Familie en Erfrecht.

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer