18 augustus 2020

Uw onderneming in zwaar weer? Een crediteurenakkoord kan u helpen

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

Als gevolg van het coronavirus zullen veel bedrijven in financiële moeilijkheden raken.

Ondernemers met betalingsproblemen doen er goed aan om dit in een vroeg stadium te signaleren en daar actie op te ondernemen. Een crediteurenakkoord kan het verschil maken. In deze blog leest u alles wat u moet weten over het crediteurenakkoord.

Wat is een crediteurenakkoord?

Een crediteurenakkoord is een overeenkomst die een schuldenaar sluit met al zijn schuldeisers. Met dit akkoord wordt een deel of percentage van elke schuld betaald, maar krijgt de schuldenaar finale kwijting voor het restant.

Hoe werkt het precies?

In een crediteurenakkoord biedt de onderneming zijn crediteuren aan om een percentage van de vordering te voldoen, tegen finale kwijting. Na accordering tussen partijen en betaling van dit percentage wordt de rest van de schuld kwijtgescholden. Iedereen krijgt in principe hetzelfde percentage, met het verschil dat de Belastingdienst en andere preferente crediteuren het dubbele percentage krijgen. De schuldenaar kan schuldenvrij verder, terwijl de schuldeisers direct een betaling ontvangen.

Wat als één of meerdere crediteuren niet mee willen werken?

Als één of meer crediteuren niet mee willen in het akkoord, gaat het akkoord niet door. Het staat de crediteur vrij om het akkoord te weigeren. Alleen indien geoordeeld moet worden dat de crediteuren bij de uitoefening van deze bevoegdheid misbruik maakt en de crediteur naar redelijkheid het akkoord niet had kunnen weigeren kan de rechter anders beslissen. De rechtspraak is echter terughoudend met het toewijzen van een dwangakkoord. Met het wetsvoorstel Wet continuïteit onderneming II ligt een wetsvoorstel voor dat een wettelijke basis wil bieden voor een dergelijk dwangakkoord, waarbij unanimiteit niet meer vereist is.

Voordelen crediteurenakkoord, ook voor leveranciers en klanten

Een crediteurenakkoord kan uitkomst bieden indien een bedrijf gebukt gaat onder oude of uitzonderlijke schulden. Een succesvolle sanering stelt een bedrijf in staat om verder te ondernemen en weer rendabel te worden. Niet alleen het bedrijf is daarmee gebaat, ook leveranciers en/of klanten kunnen daar voordeel van hebben. In een faillissement krijgen zij vaak minder, omdat eerst de curator wordt betaald, voorts geeft een akkoord voor een leverancier ook toekomstperspectieven.

Wij helpen u graag met een unieke oplossing op maat

Heeft uw onderneming het moeilijk? Er zijn, al dan niet samen met een akkoord, ook arbeidsrechtelijke opties. Door de situatie van twee kanten te bekijken komt u vaak tot de beste oplossing en kunnen wij voor u een unieke oplossing op maat creëren. Een arbeidsrechtelijk expert en een expert op het gebied van ondernemingsrecht kunnen u hierbij helpen. Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

3 juli 2024

Bescherming personeel bij doorstart uit faillissement

Een faillissementscurator besteedt een groot deel van zijn tijd aan een mogelijke doorstart van een deel van de onderneming. Natuurlijk heeft zijn boedel daar belang bij. Maar ook de doorstartende partij zelf.

Lees meer

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer