9 oktober 2012

Versterking vastgoedsectie GMW Advocaten

Door Gilyan Parker

Met ingang van 1 oktober 2012 is Marie-Christine Veltkamp-van Paassen als advocaat verbonden aan GMW Advocaten.

Zij heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van het huurrecht, onroerend-goedrecht en bouwrecht. Met de komst van Marie-Christine bestaat de vastgoedsectie van GMW Advocaten thans uit negen personen.

Maurice van Kleef is per september als advocaat-stagiair bij GMW Advocaten in dienst getreden. Maurice houdt zich naast de algemene rechtspraktijk bezig met huur- en onroerendgoedrecht.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

21 maart 2024

De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

Voor wiens rekening komen de kosten van onderhoud en herstel van het pand: de huurder of de verhuurder? Het is een vraag die veelvuldig tot discussie leidt en waarover veel geprocedeerd wordt. In deze blog wordt ingezoomd op de wettelijke regeling en de afwijkende regeling van de ROZ-modellen.

Lees meer

14 maart 2024

Contractuele medehuur en de scheidingsregel: een vervolg

In een eerder artikel schreef ik reeds over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat contractuele medehuurders een beroep kunnen doen op de scheidingsregel van artikel 7:267 lid 7 BW.

Lees meer

13 februari 2024

Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang?

Onlangs zijn er zes belangrijke uitspraken gepubliceerd door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer bestuursdwang tegen een verhuurder mogelijk is.

Lees meer