9 oktober 2012

Versterking vastgoedsectie GMW Advocaten

Door Gilyan Parker

Met ingang van 1 oktober 2012 is Marie-Christine Veltkamp-van Paassen als advocaat verbonden aan GMW Advocaten.

Zij heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van het huurrecht, onroerend-goedrecht en bouwrecht. Met de komst van Marie-Christine bestaat de vastgoedsectie van GMW Advocaten thans uit negen personen.

Maurice van Kleef is per september als advocaat-stagiair bij GMW Advocaten in dienst getreden. Maurice houdt zich naast de algemene rechtspraktijk bezig met huur- en onroerendgoedrecht.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer