2 januari 2020

Verzwijgen en verbergen van de erfenis

Door Thijs Sarneel

Wanneer een erfenis moet worden verdeeld, kan het voorkomen dat niet alle erfgenamen even eerlijk zijn over wat er precies verdeeld moet worden.

Goederen (zoals bankrekeningen) waar de andere erfgenamen geen weet van hebben, kunnen door een van de erfgenamen opzettelijk buiten de verdeling worden gehouden.

De wet bepaalt dat de deelgenoot (zoals een erfgenaam of huwelijkspartner) die zwijgt over een goed dat tot de gemeenschap (zoals een nalatenschap of huwelijksgemeenschap) behoort, zijn aandeel daarin verbeurt. Dat wil zeggen dat hij zijn aandeel in het verzwegen goed kwijt raakt aan de andere deelgenoten. Het goed wordt dus alsnog verdeeld, maar de verzwijgende partij wordt bij die verdeling overgeslagen. Natuurlijk moet de verzwijging dan wel eerst worden ontdekt door de anderen. Deze sanctie voor een oneerlijke erfgenaam is niet onterecht; bestond deze strafbepaling niet, dan zou het gevolg van (ontdekking van) verzwijging slechts zijn, dat het goed alsnog verdeeld wordt. De verzwijgende erfgenaam heeft dan niets te verliezen, maar alles te winnen door niet eerlijk te zijn tegenover de anderen en te proberen bepaalde zaken voor zichzelf te houden.

Opzettelijk verzwijgen van een erfenis

De vereisten om te kunnen spreken van ‘verzwijging’ zijn echter streng. Zo moet er sprake zijn van opzet. Opzettelijk verzwijgen houdt in dat de oneerlijke deelgenoot moet wéten, dat het goed eigenlijk verdeeld moet worden. Weet hij dat niet, dan werkt de strafbepaling niet. Het kan zijn, dat een erfgenaam er van uitgaat dat een bepaald goed buiten de verdeling mag blijven, omdat hij meent dat het tijdens het leven van de erflater al was weggegeven, het in eigendom was van iemand anders, of bijvoorbeeld als eigen vermogen toebehoorde aan de echtgenote van erflater. In zulke gevallen is het lastig om te kunnen spreken van opzet.

Inkeer

Een andere manier om onder de strafbepaling uit te komen, is door tijdig tot inkeer te komen. De erfgenaam, die nog voordat de verdeling afgerond is, besluit om het bestaan van andere goederen of bankrekeningen op te biechten en deze bij de verdeling te betrekken, heeft een goede kans om de sanctie van verbeurdverklaring te ontlopen.

Aanpak beroep op strafbepaling

Indien u vermoedt of weet dat een deelgenoot goederen aan de verdeling van een erfenis of huwelijksgemeenschap onttrekt of buiten het zicht houdt, dan doet u er goed aan het beroep op de wettelijke regeling over verbeurdverklaring goed voor te bereiden en in te kleden. Zo is het nuttig om schriftelijk gericht te vragen naar het bestaan van de goederen, zodat eventuele ontkenningen worden vastgelegd. Ook is het van belang om niet te snel een beroep te doen op de strafbepaling, zodat de kans op ‘tijdige inkeer’ kleiner wordt. Het is zelfs aan te raden af te wachten tot de verdeling is afgerond, om pas dan een beroep op ‘verzwijging’ te doen. Vermoedt of weet u dat een andere erfgenaam of huwelijkspartner niet eerlijk of volledig is in zijn of haar beschrijving van het te verdelen vermogen, laat u dan adviseren door één van onze specialisten. De vereisten zijn streng, maar het mogelijke voordeel is groot. Wij kunnen u adviseren over hoe en wanneer een beroep op verzwijging moet worden voorbereid, ingekleed en uiteindelijk moet worden gedaan, om het gewenste resultaat te behalen.

 

Heeft u een vraag over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.

Thijs Sarneel

Thijs Sarneel

Advocaat

Thijs Sarneel is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer