22 september 2022

Vordering tot verdeling van woning uitstellen

Door Susan Meijler

Bij een scheiding of het uit elkaar gaan kan de woning aan één der partijen worden toebedeeld. Dit gebeurt met name als er sprake is van een gezamenlijke woning in eigendom en de woning niet verkocht wordt.

Degene die de woning toebedeeld wil krijgen, moet de ander dan uitkopen door middel van betaling van de helft van de overwaarde. Daar wordt  de aftrek van fictieve makelaarskosten niet onder verstaan, want die zijn er bij toedeling niet. In deze blog leg ik uit of het mogelijk is om de vordering tot verdeling van woning uit te stellen.

Uitstel aanvragen

Soms, maar dit betreft uitzonderingen, kan men de rechter vragen om de verdeling uit te stellen. Je moet dan aantonen dat je een zwaar wegend belang hebt, bij uitstel van de verdeling en dat onmiddellijke verdeling jou belangen schaadt. De rechter moet dan een afweging maken tussen degene die nu de verdeling wenst en degene die uitstel van de verdeling wenst. In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van april dit jaar speelde zo’n verzoek waarbij de man wegens een aantal omstandigheden uitstel verzocht aan de rechtbank.

De vrouw daarentegen wenste wel spoedige verdeling daar zij de gelden uit de overwaarde nodig had voor haar levensonderhoud en geen uitkering van de Gemeente wilde aanvragen omdat zij dan een schuld zou krijgen bij de Gemeente. Die schuld zou zij dan moeten terug betalen zodra de woning in de toekomst wel aan de man zou worden toebedeeld. De man voerde tal van omstandigheden aan, waaronder het feit dat hij in de woning woonde met zijn kinderen, niet zijnde de kinderen van partijen.

Geen sociale huurwoning

Andere redenen die hij aanvoerde waren dat hij niet in aanmerking kwam voor een sociale huurwoning, het vinden van een huurwoning in de vrije sector voor hem en zijn kinderen moeilijk is, mede daar hij nog niet kon laten zien dat hij over voldoende inkomen beschikte, daar hij net als zelfstandig ondernemer was begonnen. Huurlasten zouden bovendien veel hoger zijn de hypotheeklasten, die de man overigens altijd tijdig betaald had. Omdat hij net begonnen was als zelfstandig ondernemer kon hij bovendien geen financiering aanvragen, omdat hij nog geen jaarcijfers van drie opeenvolgende jaren kon laten zien. De man verdiende inmiddels wel goed maar kon dat nog niet over de afgelopen drie jaar laten zien.

Oordeel rechtbank

De rechtbank overweegt dat gegeven deze specifieke omstandigheden, het verzoek van de man wat betreft zijn verzoek tot uitstel van de verdeling wordt toegewezen maar voor een korte duur tot 1 januari 2024. De vordering om de woning op dit moment al te verdelen wordt, aldus de rechtbank, in strijd geacht met de redelijkheid en billijkheid waartoe partijen ten opzichte van elkaar zijn gehouden. De rechtbank merkt ook op dat de vrouw een eventuele lening van de Gemeente dient te zien als het opnemen van een voorschot uit haar deel in de overwaarde.

Tot slot merkt de rechtbank nog op dat toewijzing van het verzoek geen vrijbrief is voor de man om stil te blijven zitten. Niemand dient immers in een onverdeeldheid te blijven zitten. De man dient dan ook de komende periode actief te benutten om toedeling van de woning aan hem zo spoedig mogelijk te realiseren en tijdig aan de vrouw aan te geven indien toedeling van de woning aan hem niet mogelijk blijkt.

Conclusie

Het is dus mogelijk om de vordering tot verdeling van woning uit te stellen. Dit betreft echter uitzonderingen, maar is in sommige gevallen wel mogelijk. Heeft u advies nodig bij de verdeling van een woning? Wilt u uitstel tot verdeling van de woning aanvragen? Of wilt u ander juridisch advies? Neem dan direct contact met mij op. Ik help u graag verder.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer