8 december 2022

Wat zijn de voordelen van mediation?

Door Dylan Bertsch

Een aantal van onze familierechtadvocaten is ook werkzaam als mediator. Daar ben ik er één van. Mediation in familierechtelijke zaken is in opkomst. Niettemin bestaan er nog steeds een aantal onduidelijkheden over mediation.

In deze weblog ga ik daarom nader in op mediation. Wat zijn de voordelen van mediation? En wanneer kunt u het beste voor mediation kiezen?

Wat houdt mediation in?

Bij mediation gaat u gezamenlijk, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Het voornaamste doel is het maken van afspraken over het geschil waarover u het niet eens kunt worden. Als mediator heb ik daarbij ook aandacht voor de onderlinge communicatie en de emoties van partijen. ‘Waarom wordt daar aandacht aan besteed?’, is een veelgehoorde vraag, of ‘mediation is toch geen relatietherapie?’, is een andere vraag die ik regelmatig gesteld krijg.

Mediaton is inderdaad geen relatietherapie; het doel van relatietherapie is de relatie te verbeteren, terwijl mediation ziet op de beëindiging van de relatie. Echter, om gezamenlijk tot afspraken te komen is het vaak nodig om aandacht te schenken aan de onderlinge communicatie en de emoties van partijen. Verdriet en boosheid zijn emoties die vaak vastzitten en dat voel je in je lichaam. Door daar aandacht aan te besteden ontstaat er wederzijds begrip en kunnen er afspraken worden gemaakt, waarbij de emoties zo min mogelijk een rol spelen.

Welke onderwerpen zijn geschikt voor mediation?

Mediation is mogelijk voor alle familierechtelijke onderwerpen. Als mediator word ik vaak ingeschakeld aan het begin, dus bij een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van de relatie. Mediation is echter eveneens geschikt wanneer er jaren nadat u uit elkaar bent gegaan een conflict ontstaat, bijvoorbeeld over de kinderen of over de alimentatie.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Een voordeel van mediation is dat het doorgaans sneller is afgerond dan een rechterlijke procedure. Ook is het vaak goedkoper; u betaalt immers samen voor één mediator in plaats van voor twee advocaten. Een ander belangrijk voordeel is dat u zelf de afspraken maakt en die niet krijgt opgelegd door een rechter. Tot slot heeft mediation vaak een helende werking op de onderlinge communicatie. Dat is niet alleen in uw belang, maar ook in het belang voor uw kinderen.

Tot slot

Heeft u vragen over mediation? Neem gerust contact met mij op via d.bertsch@gmw.nl of 070 3615048.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

23 november 2023

Een vergoedingsrecht, wat betekent dat eigenlijk bij echtscheiding?

Vaak gaat het bij een echtscheiding over vergoedingsrechten. Maar wat is een vergoedingsrecht eigenlijk?

Lees meer

9 november 2023

Huwelijkse voorwaarden: het periodiek verrekenbeding

Een veel voorkomende bepaling in huwelijkse voorwaarden, is het zogeheten ‘periodiek verrekenbeding’.

Lees meer

10 oktober 2023

Betekent inkomensverlies hogere kinderalimentatie?

In sommige gevallen lijdt een ouder inkomensverlies, bijvoorbeeld door het niet kunnen vinden van een nieuwe baan. Op grond van de wet kan door dergelijke omstandigheden de hoogte van kinderalimentatie worden aangepast.

Lees meer