8 december 2022

Wat zijn de voordelen van mediation?

Door Dylan Bertsch

Een aantal van onze familierechtadvocaten is ook werkzaam als mediator. Daar ben ik er één van. Mediation in familierechtelijke zaken is in opkomst. Niettemin bestaan er nog steeds een aantal onduidelijkheden over mediation.

In deze weblog ga ik daarom nader in op mediation. Wat zijn de voordelen van mediation? En wanneer kunt u het beste voor mediation kiezen?

Wat houdt mediation in?

Bij mediation gaat u gezamenlijk, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Het voornaamste doel is het maken van afspraken over het geschil waarover u het niet eens kunt worden. Als mediator heb ik daarbij ook aandacht voor de onderlinge communicatie en de emoties van partijen. ‘Waarom wordt daar aandacht aan besteed?’, is een veelgehoorde vraag, of ‘mediation is toch geen relatietherapie?’, is een andere vraag die ik regelmatig gesteld krijg.

Mediaton is inderdaad geen relatietherapie; het doel van relatietherapie is de relatie te verbeteren, terwijl mediation ziet op de beëindiging van de relatie. Echter, om gezamenlijk tot afspraken te komen is het vaak nodig om aandacht te schenken aan de onderlinge communicatie en de emoties van partijen. Verdriet en boosheid zijn emoties die vaak vastzitten en dat voel je in je lichaam. Door daar aandacht aan te besteden ontstaat er wederzijds begrip en kunnen er afspraken worden gemaakt, waarbij de emoties zo min mogelijk een rol spelen.

Welke onderwerpen zijn geschikt voor mediation?

Mediation is mogelijk voor alle familierechtelijke onderwerpen. Als mediator word ik vaak ingeschakeld aan het begin, dus bij een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van de relatie. Mediation is echter eveneens geschikt wanneer er jaren nadat u uit elkaar bent gegaan een conflict ontstaat, bijvoorbeeld over de kinderen of over de alimentatie.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Een voordeel van mediation is dat het doorgaans sneller is afgerond dan een rechterlijke procedure. Ook is het vaak goedkoper; u betaalt immers samen voor één mediator in plaats van voor twee advocaten. Een ander belangrijk voordeel is dat u zelf de afspraken maakt en die niet krijgt opgelegd door een rechter. Tot slot heeft mediation vaak een helende werking op de onderlinge communicatie. Dat is niet alleen in uw belang, maar ook in het belang voor uw kinderen.

Tot slot

Heeft u vragen over mediation? Neem gerust contact met mij op via d.bertsch@gmw.nl of 070 3615048.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer