25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

Door Lise-Milou Lagerwerf

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Met andere woorden: de rechter van welk land een beslissing mag nemen. Voor beslissingen ten aanzien van de kinderen (denk aan onderwerpen als hoofdverblijfplaats en zorgregeling) is de hoofdregel vastgelegd in artikel 7 Brussel II-ter. Hierin staat vermeld dat de rechter van het land waarin een kind woont (gewone verblijfplaats heeft) op het moment van het starten van een procedure bij de rechtbank, rechtsmacht heeft. De achterliggende gedachte bij dit artikel is dat de rechter van het land waarin een kind woont, het beste zicht heeft op het kind en zijn/haar belangen. Deze rechter is vaak ook het beste in staat om – indien nodig – hulpverlening voor een kind in te schakelen.

Uitzondering op hoofdregel

In een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 5 april 2023 (ECLI:NL:RBOVE:2023:2211) was echter sprake van uitzondering op bovenstaande hoofdregel. In deze zaak waren de ouders al een aantal jaren verwikkeld in een procedure bij de rechtbank. Aan het begin van de procedure woonde het kind in Nederland. Tijdens de procedure is het kind (met de moeder) naar Duitsland verhuisd. Ondanks dat het kind ten tijde van het starten van de procedure in Nederland woonde, heeft de Nederlandse rechter in deze zaak de Duitse rechter verzocht om bevoegdheid ten aanzien van het kind uit te oefenen en een beslissing te nemen, op grond van artikel 12 Brussel II-ter.

De Nederlandse rechter acht dit in het belang van het kind, omdat de Duitse rechter (inmiddels) beter in staat is om een beslissing te nemen. Het kind is inmiddels in Duitsland geïntegreerd. Daarnaast bleek het voor de Nederlandse rechter lastig om een beslissing in Duitsland te laten uitvoeren. Er waren praktische problemen, als gevolg waarvan beslissingen van de Nederlandse rechter in Duitsland niet konden worden uitgevoerd.

Welke rechter beslist?

Kortom, ondanks dat sprake was van een uitzondering op de hoofdregel in bovenstaande zaak, is het uitgangspunt dat de rechter van het land waarin een kind woont, beslist. Deze rechter heeft immers het beste zicht op het kind en de mogelijkheden om een kind te helpen. Het blijkt lastig voor een rechter om de belangen van een kind te dienen als hij of zij in een ander land woont.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan direct contact met ons op.

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Advocaat

Lise-Milou is gespecialiseerd in het familierecht. Haar focus ligt op (internationale) echtscheidingen.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer