25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

Door Lise-Milou Lagerwerf

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Met andere woorden: de rechter van welk land een beslissing mag nemen. Voor beslissingen ten aanzien van de kinderen (denk aan onderwerpen als hoofdverblijfplaats en zorgregeling) is de hoofdregel vastgelegd in artikel 7 Brussel II-ter. Hierin staat vermeld dat de rechter van het land waarin een kind woont (gewone verblijfplaats heeft) op het moment van het starten van een procedure bij de rechtbank, rechtsmacht heeft. De achterliggende gedachte bij dit artikel is dat de rechter van het land waarin een kind woont, het beste zicht heeft op het kind en zijn/haar belangen. Deze rechter is vaak ook het beste in staat om – indien nodig – hulpverlening voor een kind in te schakelen.

Uitzondering op hoofdregel

In een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 5 april 2023 (ECLI:NL:RBOVE:2023:2211) was echter sprake van uitzondering op bovenstaande hoofdregel. In deze zaak waren de ouders al een aantal jaren verwikkeld in een procedure bij de rechtbank. Aan het begin van de procedure woonde het kind in Nederland. Tijdens de procedure is het kind (met de moeder) naar Duitsland verhuisd. Ondanks dat het kind ten tijde van het starten van de procedure in Nederland woonde, heeft de Nederlandse rechter in deze zaak de Duitse rechter verzocht om bevoegdheid ten aanzien van het kind uit te oefenen en een beslissing te nemen, op grond van artikel 12 Brussel II-ter.

De Nederlandse rechter acht dit in het belang van het kind, omdat de Duitse rechter (inmiddels) beter in staat is om een beslissing te nemen. Het kind is inmiddels in Duitsland geïntegreerd. Daarnaast bleek het voor de Nederlandse rechter lastig om een beslissing in Duitsland te laten uitvoeren. Er waren praktische problemen, als gevolg waarvan beslissingen van de Nederlandse rechter in Duitsland niet konden worden uitgevoerd.

Welke rechter beslist?

Kortom, ondanks dat sprake was van een uitzondering op de hoofdregel in bovenstaande zaak, is het uitgangspunt dat de rechter van het land waarin een kind woont, beslist. Deze rechter heeft immers het beste zicht op het kind en de mogelijkheden om een kind te helpen. Het blijkt lastig voor een rechter om de belangen van een kind te dienen als hij of zij in een ander land woont.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan direct contact met ons op.

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Advocaat

Lise-Milou is gespecialiseerd in het familierecht. Haar focus ligt op (internationale) echtscheidingen.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer