6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Onlangs zijn er vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld over deze constructie. Welke gevolgen gaat dit hebben voor de baby-BV? Wordt de “baby-BV” volwassen? Ik vertel u er graag meer over.

Geen schenkbelasting

Vervolgens zullen de ouders werkzaamheden verrichten voor de onderneming. Het is de bedoeling dat de aandelen in de BV in waarde zullen stijgen door het werk dat de ouders verrichten in de BV. Deze waardestijging komt dan toe aan de kinderen die eigenaar zijn van de aandelen. De ouders nemen genoegen met een arbeidsloon.

Deze constuctie heeft ten gevolge dat er geen sprake is van schenkbelasting.  De voordelen behoorden immers bij de start van de BV nog niet toe aan de ouders en  zijn ook nooit aan de ouders gaan toebehoren. De ouders zullen hierbij dus niet verarmen. Met verarmen bedoelt men dat de ouders daadwerkelijk minder vermogen hebben. Als het gaat om toekomstige voordelen die bij de start nog niet aan de ouders toebehoorden, dan is er geen sprake van verarming van de ouders en dus ook geen sprake van een fiscale schenking.

Opmerkelijke belastingconstructie

Onlangs zijn er vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld over deze constructie. Deze vragen komen voort uit het IBO-rapport Vermogensverdeling dat op 8 juli 2022 is aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport staat als signalering dat op verschillende websites deze contructie wordt geadviseerd als mogelijkheid om erf- en schenkbelasting te voorkomen. Daar de baby-BV in het rapport wordt aangemerkt als “opmerkelijke belastingconstructie” vond de Tweede Kamer dat de Staatssecretaris hierover vragen diende te beantwoorden. De Staatsecretaris antwoorde dat op de wenselijkheid van de constructie in het IBO-rapport binnenkort zal worden ingegaan. Het wordt dus vervolgt.

Meer informtie

Heeft u vragen over de baby BV met betrekking tot het erfrecht? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze in erfrecht gespecialiseerde advocaten staan u  graag te woord.

 

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer