28 mei 2024

5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding

Door Marcella Verwoerd

Als u het besluit heeft genomen om uit elkaar te gaan kan mediation een waardevolle wijze zijn om conflicten op te lossen en tot overeenstemming te komen in een emotioneel beladen situatie. Om een mediationtraject goed te laten verlopen, geven we u in onderstaand artikel 5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding.

1. Open communicatie

Tijdens een mediationtraject is een open en eerlijke communicatie van groot belang. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren, gevoelens en standpunten te delen en elkaar vragen te stellen om elkaars perspectief te begrijpen. Door op deze wijze met elkaar te praten, kunnen misverstanden worden vermeden en kunt u samen werken aan afspraken die u beiden ten goede komen. Uiteraard zal de mediator dit proces begeleiden en u helpen om samen te komen tot afspraken die kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan en/of convenant.

2. Focus op belangen, niet op standpunten

In plaats van te blijven hangen in standpunten, is het vaak effectiever om te kijken naar de onderliggende belangen van beide partijen. Als u uit elkaar gaat, kunnen emoties hoog oplopen en juist dan is het van belang om te begrijpen wat er echt toe doet voor u beiden. Met de mediator zal er gekeken worden naar gezamenlijke belangen in plaats van naar tegenstrijdige standpunten. Hierdoor kunnen er mooie en goede oplossingen gevonden worden die tegemoetkomen aan de belangen van u beiden.

3. Bereidheid tot compromis

Bij mediation is het belangrijk dat beide partijen bereid zijn om compromissen te sluiten. Mediation is lastig als u beiden vast blijft houden aan een eigen idee. Het is mooi als u beiden open kunt staan voor andere ideeen, zodat er wellicht ook gekomen kan worden tot afspraken die voor u beiden goed voelen. Dit kan betekenen dat u soms water bij de wijn moet doen. Door een constructieve houding aan te nemen en bereid te zijn tot compromissen, vergroot u de kans op een succesvolle en bestendige uitkomst van de mediation.

4. Stukken op orde hebben

Het hebben van alle benodigde documenten en informatie kan bijdragen aan een effectieve mediation. Zorg ervoor dat financiële gegevens, juridische documenten en andere relevante informatie tijdig beschikbaar zijn. Dit helpt bij het creëren van duidelijkheid en structuur tijdens de mediation, waardoor het eenvoudiger wordt om tot afspraken te komen.

5. Wees realistisch

De laatste tip is om realistisch te zijn over de verwachtingen van uw aanstaande ex-partner. De keuze om uit elkaar te gaan is vaak niet voor niets en heeft soms ook te maken met persoonlijkheden die niet meer volledig bij elkaar passen. Deze persoonlijkheden zullen niet plotseling veranderen.

Wel zal er gedurende de mediation aandacht zijn voor de andere rol die u ten opzichte van elkaar gaat krijgen, waardoor er vaak ook meer ruimte ontstaat voor elkaar. Zo zal er gewerkt worden aan de rol van partner naar ex-partner. In het geval dat er kinderen geboren zijn uit de relatie, zal er ook gewerkt worden van de rol van partner naar een rol van collega-ouder en hoe je dus – na een scheiding – op een goede manier samen ouder kunt blijven.

Mediation bij echtscheiding

Mediation bij echtscheiding kan leiden tot duurzame oplossingen die maatwerk bieden voor beide partijen, waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke behoeften en belangen. Een succesvolle mediation kan ook leiden tot een snellere en daardoor minder kostbare afwikkeling van de scheiding. En in de meeste gevallen ook een verbeterde communicatie tussen ex-partners, dus een betere basis voor co-ouderschap of andere toekomstige regelingen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of bent u op zoek naar een mediator? Neem dan contact met ons op.

Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Advocaat

Marcella Verwoerd is een advocaat-mediator die gespecialiseerd is op het gebied van het personen- en familierecht, die met name internationale (echt)scheidingen behandelt.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer