29 maart 2022

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022?

Door Sieta Autar-Matawlie

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Indien men een erfenis ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting.

Erfbelasting

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Indien men een erfenis ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting. Het bedrag aan erfbelasting dient berekend te worden indien het bedrag van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. Ieder jaar wordt door de Belastingdienst kenbaar gemaakt wat de vrijstellingen voor dat jaar zijn, zodat berekend kan worden welk bedrag aan erfbelasting dient te worden betaald. Het te betalen bedrag aan erfbelasting hangt af van de waarde van de erfenis en de relatie met de overledene.

Afhankelijk van de relatie met de overledene, zoals genoemd in onderstaande tabel, geldt er een vrijstelling. Is de waarde van de erfenis lager dan of gelijk aan de vrijstelling, dan hoeft er geen erfbelasting te worden betaald.

 

Verkrijger Bedrag vrijstelling in 2022
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 680.645,–
Kind, pleegkind of stiefkind € 21.559,–
Kleinkind € 21.559,–
Achterkleinkind € 2.274,–
Kind met een beperking € 64.666,–
Ouder € 51.053,–
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus € 2.274,–

 

Is de waarde van de erfenis hoger dan de vrijstelling, dan wordt er alleen erfbelasting geheven over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van de erfenis en de relatie met de overleden.

Over het jaar 2022 zijn de tarieven van de erfbelasting als volgt:

Waarde erfenis Partner, (pleeg- of stief)kinderen, kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0,– tot € 130.424,– 10% 18% 30%
€ 130.425,– en meer 20% 36% 40%

 

 

Schenkbelasting

Indien men een schenking ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het betalen van schenkbelasting. Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Hoeveel schenkbelasting er betaald dient te worden hangt van de relatie met de schenker. Net als bij de erfbelasting, zijn er ook bij de schenkbelasting vrijstellingen.

Verkrijger Bedrag vrijstelling in 2022
Kinderen (jaarlijks) € 5.677,–
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 27.231,–
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig voor eigen woning) € 106.671,–
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig voor studie) € 56.724,–
Overig € 2.274,–

 

Is de waarde van de schenking hoger dan de vrijstelling, dan wordt er alleen schenkbelasting geheven over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van de schenking en de relatie met de schenker.

Over het jaar 2022 zijn de tarieven van de schenkbelasting als volgt:

Waarde schenking Partner en (pleeg- of stief)kinderen Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige personen
€ 0,– tot € 130.424,– 10% 18% 30%
€ 130.425,– en meer 20% 36% 40%

 

Aangifte doen voor erf- of schenkbelasting

Voor het doen van de aangifte erfbelasting ontvangt u een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de aangifte schenkbelasting, dient het formulier zelf opgevraagd te worden bij de Belastingdienst. Uiteraard kan GMW advocaten u bij zowel de aangifte schenk- als de aangifte erfbelasting van dienst zijn.

 

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Autar-Matawlie.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer