14 november 2012

GMW Advocaten geeft lezing huurrecht bij Vestia

Door Gilyan Parker

Donderdag 15 november a.s. geven Raymond de Mooij, Marie-Christine Veltkamp-van Paassen en Christian Malipaard, allen vastgoedadvocaten bij GMW Advocaten, hun jaarlijkse lezing voor woonconsulenten van Vestia.

In de lezing zullen verschillende aspecten van het huurrecht van woonruimte belicht worden.

GMW Advocaten geeft met regelmaat lezingen voor cliënten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden actuele aspecten van een bepaald rechtsgebied behandeld. Voor cliënten werkt dit verhelderend en dat komt de samenwerking tussen advocaat en cliënt ten goede.

Op dinsdag 20 november a.s. zullen Koen Vermeulen en Lis van Engelen, beiden arbeidsrechtspecialisten, hun cliënten wijzen op de laatste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en op dinsdag 27 november zal de Legal Expat Desk (LED) een workshop geven over familierechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten die specifiek relevant zijn voor expats.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer