14 november 2012

GMW Advocaten geeft lezing huurrecht bij Vestia

Door Gilyan Parker

Donderdag 15 november a.s. geven Raymond de Mooij, Marie-Christine Veltkamp-van Paassen en Christian Malipaard, allen vastgoedadvocaten bij GMW Advocaten, hun jaarlijkse lezing voor woonconsulenten van Vestia.

In de lezing zullen verschillende aspecten van het huurrecht van woonruimte belicht worden.

GMW Advocaten geeft met regelmaat lezingen voor cliënten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden actuele aspecten van een bepaald rechtsgebied behandeld. Voor cliënten werkt dit verhelderend en dat komt de samenwerking tussen advocaat en cliënt ten goede.

Op dinsdag 20 november a.s. zullen Koen Vermeulen en Lis van Engelen, beiden arbeidsrechtspecialisten, hun cliënten wijzen op de laatste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en op dinsdag 27 november zal de Legal Expat Desk (LED) een workshop geven over familierechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten die specifiek relevant zijn voor expats.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer