19 juni 2020

Uw bedrijf aanpassen aan het nieuwe normaal. Hoe doet u dat?

Door GMW lawyers

In een aantal maanden is de wereld zoals we die kenden veranderd. Bedrijven voelen zich genoodzaakt om een manier vinden om in dit 'nieuwe normaal' te opereren en winstgevend te blijven.

Veel bedrijven hebben daarom behoefte aan aanpassing.

Maar hoe creëer je wendbaarheid binnen een bestaande organisatie? Onze experts delen enkele tips die u wellicht aan het denken zetten.

Een agile organisatie

Een agile organisatie is gebouwd op een stabiele structuur. Wanneer er verandering nodig is, biedt deze sterke basis de mogelijkheid tot snel aanpassen. Bij een dreiging of kans, kan er dan snel gereageerd worden.

Overweeg of uw huidige bedrijfsstructuur nog steeds past bij de behoeften van uw bedrijf. Vormen de bestaande commerciële contracten nog steeds een goede basis om relaties op te bouwen? Komen de algemene voorwaarden overeen met de huidige capaciteit van de onderneming?

Bekijk uw financiële situatie ook kritisch. Hoelang kan uw bedrijf de bedrijfskosten blijven betalen? Verschillende oplossingen kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf goed blijft draaien; van striktere incasso’s tot selectieve betaling van crediteuren. Wanneer dit onvoldoende is, kan een reorganisatie, herstructurering, doorstart of het aanbieden van een crediteurenakkoord helpen om een ​​faillissement te voorkomen.

Wilt u advies over de mogelijkheden voor uw bedrijf, dan kunnen onze experts op het gebied van bedrijfs- en insolventierecht u helpen dit uit te werken.

Flexibel personeel

Het is belangrijk dat u snel kunt reageren op veranderingen. Vergeet hierbij uw personeel niet. Begin op tijd met reorganiseren, minimaliseer uw vaste personeelsbestand en maximaliseer uw flexibele pool. Bekijk uw arbeidsovereenkomsten en voorwaarden kritisch. Deze overeenkomsten zijn belangrijk wanneer u als werkgever wilt bepalen welke acties u kunt ondernemen. Bevatten uw contracten bijvoorbeeld een eenzijdige wijzigingsclausule? Met een dergelijke clausule kunt u de arbeidsomstandigheden, zoals locatie of werktijden, indien nodig wijzigen. Kunt u de reiskostenvergoeding of leaseauto’s bijvoorbeeld tijdelijk opschorten omdat werknemers vanuit huis werken?

Als u ontslag overweegt, bereken dan vooraf de kosten die gemaakt zullen worden voor transitievergoeding, vertrek- en / of schikkingsovereenkomsten. Houd er rekening mee dat voor bedrijven die door de coronacrisis met een omzetdaling worden geconfronteerd, de regering tot zes maanden lang tot 90% van het personeelsloon zal betalen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Vergeet bovendien niet uw opties met betrekking tot pensioen. De pensioenovereenkomst kan een mogelijkheid bieden om de werkgeversbijdrage tijdelijk te verlagen of te beëindigen, of om de hele pensioenregeling te verlagen of te wijzigen. De NOW-regeling biedt een extra subsidie ​​van 30% bovenop het loon waarmee werkgeverslasten met betrekking tot onder meer pensioenen door de overheid worden vergoed. Ons team van experts op het gebied van arbeids- en pensioenrecht kunnen u helpen uw personeelsbestand te optimaliseren en te reorganiseren. Zij hebben de kennis en de ervaring in huis om u om u goed te begeleiden.

Vragen? Verdere informatie?

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten. Wij helpen u graag verder.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op IamExpat.

 

GMW lawyers

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer