21 december 2023

Wat zijn de voordelen van mediation deel II?

Door Dylan Bertsch

Een aantal van onze familierechtadvocaten is ook werkzaam als mediator. Daar ben ik er één van. Mediation in familierechtelijke zaken is in opkomst. Niettemin bestaan er nog steeds een aantal onduidelijkheden over mediation.

In mijn weblog ‘Wat zijn de voordelen van mediation?’ heb ik een uitleg gegeven over mediation en ben ik ingegaan op de voordelen van mediation. In deze weblog benoem ik nog een aantal andere voordelen van mediation.

Andere voordelen van mediation

Gedurende een mediationtraject is het mogelijk om afspraken te maken die buiten de bevoegdheid van een rechter vallen. Als het om de kosten voor de kinderen gaat, is het bijvoorbeeld mogelijk om een kinderrekening te openen. Beide ouders krijgen vervolgens inzicht in deze kinderrekening. In een procedure zal het altijd eindigen in een bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen, ook wel de kinderalimentatie, die de ene ouder aan de andere ouder dient te betalen. Een ander voorbeeld is het afspreken van een afkoopsom als het gaat om partneralimentatie. Een rechter heeft die mogelijkheid niet; indien sprake is van partneralimentatie zal een rechter beslissen dat de ene partner een bedrag dient te betalen aan de andere partner.

Ook zijn er onderwerpen waarbij de rechter wel de mogelijkheid heeft om hierover te beslissen, maar dit in de praktijk niet zo vaak voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan een (tijdelijke) bird-nesting periode. Of het (tijdelijk) onverdeeld laten van de echtelijke/gezamenlijke woning. Het op verschillende adressen inschrijven van de kinderen is een ander voorbeeld.

Tot slot is een ander voordeel van mediation, ten opzichte van een rechterlijke procedure, dat het er een stuk informeler aan toegaat.

Tot slot

Heeft u vragen over mediation? Neem gerust contact met mij op.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.