13 juli 2016

Game “Pokémon Go” reden voor ontslag?

Door Gilyan Parker

De Telegraaf kopte deze week dat de Pokémon Go-hype tot ontslag van een 23-jarige man uit Nijmegen zou hebben geleid.

De Telegraaf kopte deze week dat de Pokémon Go-hype tot ontslag van een 23-jarige man uit Nijmegen zou hebben geleid. De, aan de populaire game verslaafde, werknemer (een uitzendkracht) zou meer tijd hebben besteed aan het vangen van zeldzame Pokémons dan aan zijn werk. Na meerdere waarschuwingen was de maat vol. Zijn opdrachtgever beëindigde de werkzaamheden. De werknemer mocht thuis (of in de kelder van GMW advocaten) met zijn app Pokémons gaan zoeken.

Spelen van Pokémon Go tijdens werktijd verboden?

Hoewel het artikel misleidend is -de uitzendkracht is juridisch gezien niet ontslagen maar enkel weggestuurd door de opdrachtgever/inlener en zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau is hierdoor niet tot een einde gekomen- is de vraag of een zoektocht naar Pokémons onder werktijd inderdaad een reden op kan leveren voor ontslag, zeker interessant.

De wet kent geen specifieke regels over internet- en telefoongebruik op het werk. Wel schrijft de wet voor dat iedere werknemer zich als “goed werknemer” moet gedragen. Bovendien hebben veel werkgevers een internetreglement, bijvoorbeeld in het personeelshandboek. In dit reglement kan het gebruik van internet en mobiele telefoons tijdens werktijd door werkgevers aan banden worden gelegd. Een werkgever kan het gebruik van internet en mobiele telefoons tijdens werktijd niet volledig verbieden. Van een werknemer kan niet worden verlangd dat er onafgebroken arbeid wordt verricht zonder een moment van ontspanning. Zelfs tijdens werktijd bestaat er recht op privacy. Het spreekt voor zich dat overmatig internetgebruik tijdens het werk evenwel niet is toegestaan. De werknemer wordt immers betaald om de overeengekomen arbeid te verrichten en ontvangt geen salaris om Pikachu’s te vangen in de virtual reality.

Overmatig spelgebruik als reden voor ontslag

Niet alleen overmatig internetgebruik kan een grond opleveren voor ontslag maar ook de aard van de website kan aanleiding zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het spreekt voor zich dat het incidenteel bezoeken van websites met kinderporno voldoende kan zijn om een werknemer te ontslaan. Het internetgebruik mag bovendien geen schade aanrichten of gevaarlijk zijn. Een buschauffeur die Pokémons probeert te vangen terwijl hij aan het rijden is, zal niet met succes een beroep kunnen doen op zijn recht op privacy. Of de werknemer kan worden ontslagen voor het spelen van Pokémon Go tijdens werktijd, zal dus altijd afhangen van de omstandigheden van het geval. Een rechter zal de belangen van de werkgever afwegen tegen de belangen en persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Uiteraard is de omvang van het spelgebruik en de mogelijkheid op schade voor de werkgever relevant. Bovendien zal de rechter onderzoeken of er strikte regels gelden binnen het bedrijf (vastgelegd in een personeelshandboek) die consequent worden nageleefd. In dit kader wordt ook veel waarde gehecht aan eerdere waarschuwingen. Wist de werknemer dat het spel tijdens werktijd is verboden? Tot slot zal de rechter het arbeidsverleden, functioneren en de financiële positie van de werknemer meewegen.

Zijn uw werknemers ongewenst op jacht naar Pokémons tijdens werktijd en blijven zij gamen ondanks meerdere waarschuwingen, dan zou het goed kunnen dat er een reden voor ontslag bestaat. Stuur de werknemers echter niet zomaar weg maar laat eerst de zaak en omstandigheden juridisch onderzoeken.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer