23 september 2013

Godelijn Boonman bestuurslid ACCESS

Door Gilyan Parker

Het bestuur van ACCESS heeft GMW-partner Godelijn Boonman verwelkomd als nieuw bestuurslid, en verheugt zich op haar enthousiasme en haar ervaring in de ondersteuning van de expatgemeenschap.

Godelijn is zelf opgegroeid in het buitenland en kan zich goed met expats identificeren.

Al meer dan 20 jaar richt Godelijn zich volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen. Godelijn adviseert en procedeert voor zowel nationale als internationale bedrijven, organisaties en ambassades.
ACCESS, opgericht in 1986, is een unieke non-profit organisatie die de behoeften en de belangen van de internationale gemeenschap in Nederland dient. GMW Advocaten werkt al langer samen met ACCESS voor The Legal Expat Desk. ACCESS werkt met toegewijde vrijwilligers die een schat aan culturele verscheidenheid en taalkundige vaardigheid vertegenwoordigen. Zij bieden expats onder meer:

  • Informatie, raad en daad bij het regelen, leven en werken in Nederland.
  • Bevorderding van contacten en welzijn van expats, en begrip voor de internationale gemeenschap.
  • Een bijdrage aan de ontwikkeling van de internationale gemeenschap door  training en opleiding.
  • Een brug tussen lokale en internationale gemeenschappen.

Het bestuur van ACCESS bestaat verder uit Dr. Gary Hays (voorzitter), M. Kiri Kikis (vice-voorzitter); Imanda Wapenaar (secretaris); Jessie Rodell, Willemijn van Oppen, Koosje Ploegmakers (als leden); M. Leon Merkun en Marleen Zuijderhout (als adviseurs). Hun profiel kun je hier vinden.

Voor meer informatie: communications@access-nl.org of 070 345 1700.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer