28 augustus 2016

Goed geformuleerd concurrentiebeding houdt stand!

Door Gilyan Parker

Over het concurrentiebeding bestaat nogal wat borrelpraat.

De werknemer denkt soms dat het tekenen van een concurrentiebeding geen kwaad kan omdat de werkgever hem er bij het einde van de arbeidsovereenkomst niet aan zal houden. En werkgevers nemen soms een “standaard” concurrentiebeding op, dat uiteindelijk geen waarde blijkt te hebben omdat het belang van de werkgever bij handhaving ervan onvoldoende duidelijk is.

Goede motivering en formulering

Voor werkgevers geldt: een concurrentiebeding kan echt zijn waarde hebben voor uw onderneming. Het kan voorkomen dat uw (beste) werknemer met kennis, relaties, diensten naar de concurrent gaat. Van wezenlijk belang daarbij is een goed gemotiveerd en geformuleerd concurrentiebeding, waarin duidelijk staat waarom het ter bescherming van uw business noodzakelijk is om juist die ene medewerker, of die groep werknemers aan een concurrentiebeding te binden.

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Dat kan óók in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Sinds 1 januari 2016 stelt de wet weliswaar grenzen aan een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van begin augustus laat zien dat u een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óók succesvol kunt verbieden bij een concurrent te gaan werken.

Voorkom schade aan uw business

Laat u zich als ondernemer dus goed voorlichten over de formulering van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van een nieuwe medewerker. Zo zorgt u er voor dat úw concurrentiebedingen ook in stand blijven en doen waarvoor zij bedoeld zijn: uw business beschermen. GMW advocaten biedt u de mogelijkheid om voor een vast bedrag van € 500,- de bij u gebruikte concurrentiebedingen te checken en zo nodig aan te passen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer