28 augustus 2016

Goed geformuleerd concurrentiebeding houdt stand!

Door Gilyan Parker

Over het concurrentiebeding bestaat nogal wat borrelpraat.

De werknemer denkt soms dat het tekenen van een concurrentiebeding geen kwaad kan omdat de werkgever hem er bij het einde van de arbeidsovereenkomst niet aan zal houden. En werkgevers nemen soms een “standaard” concurrentiebeding op, dat uiteindelijk geen waarde blijkt te hebben omdat het belang van de werkgever bij handhaving ervan onvoldoende duidelijk is.

Goede motivering en formulering

Voor werkgevers geldt: een concurrentiebeding kan echt zijn waarde hebben voor uw onderneming. Het kan voorkomen dat uw (beste) werknemer met kennis, relaties, diensten naar de concurrent gaat. Van wezenlijk belang daarbij is een goed gemotiveerd en geformuleerd concurrentiebeding, waarin duidelijk staat waarom het ter bescherming van uw business noodzakelijk is om juist die ene medewerker, of die groep werknemers aan een concurrentiebeding te binden.

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Dat kan óók in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Sinds 1 januari 2016 stelt de wet weliswaar grenzen aan een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van begin augustus laat zien dat u een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óók succesvol kunt verbieden bij een concurrent te gaan werken.

Voorkom schade aan uw business

Laat u zich als ondernemer dus goed voorlichten over de formulering van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van een nieuwe medewerker. Zo zorgt u er voor dat úw concurrentiebedingen ook in stand blijven en doen waarvoor zij bedoeld zijn: uw business beschermen. GMW advocaten biedt u de mogelijkheid om voor een vast bedrag van € 500,- de bij u gebruikte concurrentiebedingen te checken en zo nodig aan te passen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

7 december 2023

Een tweede proeftijd: is dat mogelijk?

Veel werkgevers denken dat een proeftijd uitsluitend in de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer overeengekomen mag worden. Dit is niet zo.

Lees meer

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer