20 april 2021

Kom op tijd in actie bij schending concurrentiebeding

Door Koen Vermeulen

Als uw (ex-)werknemer het concurrentiebeding overtreedt of dreigt te overtreden, dan wilt u zo snel mogelijk in actie komen om te voorkomen dat de werknemer er met uw kennis en/of klanten vandoor gaat.

Twee recente rechterlijke uitspraken maken duidelijk dat u dat ook snel móet doen omdat u anders überhaupt het recht verspeelt nog een beroep op het concurrentiebeding te kúnnen doen. Wacht u te lang, dan oordelen rechters dat u als werkgever kennelijk geen groot belang hecht aan het concurrentiebeding en dat de werknemer er dus op mocht vertrouwen dat het concurrentiebeding niet in de weg staat aan zijn werkzaamheden bij de concurrent of uw relaties.

Rechtspraak: één maand wachten, is al lang

Dus als u vermoedt of er achter komt dat de werknemer bij een concurrent of met uw relaties gaat werken, is snelle actie vereist. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde op 16 februari 2021 dat een werkgever die drie maanden wachtte, te laat was om nog een beroep op het concurrentiebeding te doen. Dat ging over een fysiotherapeut die aan zijn werkgever, een gezondheids-/fitnesscentrum, vertelde bij een andere fysiotherapie- en fitnesspraktijk in dienst te treden, zijnde een concurrent. De (ex-)werkgever kwam pas drie maanden later in actie en vorderde de contractuele boete op schending van het concurrentiebeding. Daar was die werkgever te laat mee vond de rechter.

En uit een uitspraak in kort geding bij de Kantonrechter Rotterdam van 12 april 2021 kan worden opgemaakt dat één maand wachten in feite al te lang is. Die rechter vond namelijk dat wachten van de werkgever met actie tegen de ex-werknemer “geen blijk geeft van een sterk gevoelde noodzaak iets te doen aan deze kwestie.” In die zaak had de werknemer aan zijn werkgever RTD vertelt te gaan werken bij Bilfinger, wat volgens de werkgever in die procedure een concurrent is.

Hoe te handelen?

Soms vertelt een vertrekkende werknemer niet waar hij/zij gaat werken. In dat geval is het verstandig hem of haar bij vertrek schriftelijk te herinneren aan de verplichting zich te houden aan het concurrentie- en/of relatiebeding. Via social media (b)lijkt het ook goed mogelijk om er vervolgens binnen korte tijd toch achter te komen of een werknemer daadwerkelijk binnen de looptijd van het concurrentiebeding bij een concurrent is gaan werken. Vervolgens is het zaak dus binnen heel korte tijd de werknemer in een brief en/of via de rechter aan te spreken op schending van het concurrentiebeding, en van hem/haar te eisen de concurrerende activiteiten te staken, en kunt u de contractuele boete vorderen.

Bescherming bedrijfsdebiet

Daarbij moet u duidelijk maken welk belang u als ondernemer heeft bij het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is bedoeld om het “bedrijfsdebiet” (dus know how en goodwill, bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige informatie) van de werkgever te beschermen, of om te voorkomen dat de werknemer relaties meeneemt naar een nieuwe werkgever. Uit andere recente rechtspraak blijkt ook dat alléén de wens om te voorkomen dat een (lastig vervangbare) werknemer naar een concurrent vertrekt, onvoldoende belang is bij een concurrentiebeding. Bij aantasting van het ‘bedrijfsdebiet’ kan worden gedacht aan de (ex-)werknemer die essentiële informatie over producten, klanten en werkprocessen meeneemt of een zodanige klantbinding heeft dat klanten van u zullen overstappen.

Dat wilt u voorkomen en dit kan ook, met goed opgesteld concurrentiebeding én door bij schending van het concurrentie- en/of relatiebeding op tijd in actie te komen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer