8 mei 2017

Mijn werknemer is ziek: wat nu? Bedrijfsarts en GMW advocaten praten u bij

Door Gilyan Parker

Op 8 juni a.s. organiseert GMW advocaten een lezing over de zieke werknemer.

Het programma vangt aan om 15.30 uur. Naast een informatief deel is er ruimte voor het stellen van vragen en om bij te praten tijdens de borrel. De lezing wordt gegeven op het kantoor van GMW advocaten aan de Scheveningseweg 52 te Den Haag.

Wilt u zich aanmelden c.q. nadere informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar a.henar@gmw.nl

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer