6 januari 2014

Nieuwe salariscriteria 30% regeling 2014

Door Gilyan Parker

De salariscriteria voor de 30% regeling zijn met ingang van 2014 gewijzigd.

De nieuwe salariscriteria bedragen:

Hoog criterium (Minimaal €36.378 (70%) €51.968,57 (100%)
Laag criterium
(voor werknemers jonger dan 30 met een mastertitel behaald in het buitenland, minimaal)
€27.653 (70%) €39.504,29 (100%)

Ook expats die in 2012 en 2013 onder de ‘nieuwe’ 30% regeling zijn komen te vallen, moeten in 2014 aan dit nieuwe salariscriterium voldoen teneinde hun specifieke deskundigheid te behouden en van de regeling gebruik te kunnen blijven maken.

Overgangsregeling 2011/2012

Voor expats die vóór 1 januari 2012 in aanmerking kwamen voor de regeling, gelden in principe nog de regels zoals deze golden tot 31 december 2011. Dientengevolge hoeven zij in principe niet aan het nieuwe salariscriterium te voldoen. Indien zij de regeling voor 1 januari 2012 echter korter dan 5 jaar genoten hebben, moeten zij vanaf het zesde jaar vanaf hun tewerkstelling in Nederland ook aan het salariscriterium voldoen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

7 december 2023

Een tweede proeftijd: is dat mogelijk?

Veel werkgevers denken dat een proeftijd uitsluitend in de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer overeengekomen mag worden. Dit is niet zo.

Lees meer

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer