6 januari 2014

Nieuwe salariscriteria 30% regeling 2014

Door Gilyan Parker

De salariscriteria voor de 30% regeling zijn met ingang van 2014 gewijzigd.

De nieuwe salariscriteria bedragen:

Hoog criterium (Minimaal €36.378 (70%) €51.968,57 (100%)
Laag criterium
(voor werknemers jonger dan 30 met een mastertitel behaald in het buitenland, minimaal)
€27.653 (70%) €39.504,29 (100%)

Ook expats die in 2012 en 2013 onder de ‘nieuwe’ 30% regeling zijn komen te vallen, moeten in 2014 aan dit nieuwe salariscriterium voldoen teneinde hun specifieke deskundigheid te behouden en van de regeling gebruik te kunnen blijven maken.

Overgangsregeling 2011/2012

Voor expats die vóór 1 januari 2012 in aanmerking kwamen voor de regeling, gelden in principe nog de regels zoals deze golden tot 31 december 2011. Dientengevolge hoeven zij in principe niet aan het nieuwe salariscriterium te voldoen. Indien zij de regeling voor 1 januari 2012 echter korter dan 5 jaar genoten hebben, moeten zij vanaf het zesde jaar vanaf hun tewerkstelling in Nederland ook aan het salariscriterium voldoen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer