6 januari 2014

Nieuwe salariscriteria 30% regeling 2014

Door Gilyan Parker

De salariscriteria voor de 30% regeling zijn met ingang van 2014 gewijzigd.

De nieuwe salariscriteria bedragen:

Hoog criterium (Minimaal €36.378 (70%) €51.968,57 (100%)
Laag criterium
(voor werknemers jonger dan 30 met een mastertitel behaald in het buitenland, minimaal)
€27.653 (70%) €39.504,29 (100%)

Ook expats die in 2012 en 2013 onder de ‘nieuwe’ 30% regeling zijn komen te vallen, moeten in 2014 aan dit nieuwe salariscriterium voldoen teneinde hun specifieke deskundigheid te behouden en van de regeling gebruik te kunnen blijven maken.

Overgangsregeling 2011/2012

Voor expats die vóór 1 januari 2012 in aanmerking kwamen voor de regeling, gelden in principe nog de regels zoals deze golden tot 31 december 2011. Dientengevolge hoeven zij in principe niet aan het nieuwe salariscriterium te voldoen. Indien zij de regeling voor 1 januari 2012 echter korter dan 5 jaar genoten hebben, moeten zij vanaf het zesde jaar vanaf hun tewerkstelling in Nederland ook aan het salariscriterium voldoen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer