13 december 2016

Ontslag door bericht op Facebook

Door Godelijn Boonman

Een uitzendkracht werkzaam bij PostNL is zijn baan kwijtgeraakt na het plaatsen van een kwetsend bericht op Facebook over de recente aanslagen in Turkije.

De chauffeur schreef onder een facebookbericht van Metro over de aanslagen: “Jammer dat er maar 29 doden zijn, hadden er veel meer mogen zijn. Maar ja, die 29 komen gelukkig niet hier heen, top.” PostNL kon zich niet vinden in deze ongepaste uitspraken en nam hier uitdrukkelijk afstand van. Enkele uren later werd door PostNL bekend gemaakt dat de chauffeur vanwege de onacceptabele uitspraken niet binnen het bedrijf paste. Er werd per direct afscheid van de chauffeur genomen.

Contractbeëindiging door discriminatie

Het is niet de eerste keer dat het contract van een werknemer wordt beëindigd naar aanleiding van een discriminerende tekst op social media. Zo raakte een uitzendkracht werkzaam als beveiliger op de Rotterdamse tram zijn opdracht kwijt toen hij in een discussie over ebola op Facebook plaatste: ‘Laten we die zwarte apen daar lekker creperen en het geld eerst besteden aan armoede in Nederland’. Toevalligerwijs gaat het in deze voorbeelden om uitzendkrachten. Of de uitzendopdracht door de inlener per direct kan worden beëindigd, hangt af van de overeenkomst tussen de inlener en het uitzendbureau. Maar stel dat het een ‘gewone’ werknemer betreft? Levert de post op social media in zo’n geval een grond op voor ontslag?

Vrijheid van meningsuiting

Uiteraard hebben werknemers recht op vrijheid van meningsuiting en recht op privacy. Daar staat tegenover dat werknemers zich volgens de wet als een “goed werknemer” dienen te gedragen. De werknemer mag zijn werkgever geen schade toebrengen. Indien een werknemer deze norm schendt, kan dit in het ergste geval zelfs leiden tot ontslag op staande voet. Wanneer gaat een werknemer over de schreef? Het gaat hierbij meestal om grove beledigingen (een medewerker van Blokker noemde zijn werkgever een “hoerebedrijf ” en werd om die reden terecht ontslagen), maatschappelijk onaanvaardbare teksten (zoals in het geval van PostNL) of om het lekken van vertrouwelijke informatie.

Social media protocol

Of de uiting voldoende is voor ontslag zal steeds afhangen van de omstandigheden van het geval. Een rechter zal de belangen van de werkgever altijd afwegen tegen de belangen en persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarbij is de inhoud van de tekst, het bereik van de post en de mogelijke schade voor de werkgever relevant. Bovendien zal de rechter onderzoeken of er strikte regels gelden binnen het bedrijf (denk aan een social media protocol) die consequent worden nageleefd. Indien de werknemer eerder al een waarschuwing heeft gehad en/of er duidelijke regels gelden over gedrag op social media, zal het ontslag eerder standhouden indien een werknemer toch de mist in gaat. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 25 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer