13 december 2016

Ontslag door bericht op Facebook

Door Godelijn Boonman

Een uitzendkracht werkzaam bij PostNL is zijn baan kwijtgeraakt na het plaatsen van een kwetsend bericht op Facebook over de recente aanslagen in Turkije.

De chauffeur schreef onder een facebookbericht van Metro over de aanslagen: “Jammer dat er maar 29 doden zijn, hadden er veel meer mogen zijn. Maar ja, die 29 komen gelukkig niet hier heen, top.” PostNL kon zich niet vinden in deze ongepaste uitspraken en nam hier uitdrukkelijk afstand van. Enkele uren later werd door PostNL bekend gemaakt dat de chauffeur vanwege de onacceptabele uitspraken niet binnen het bedrijf paste. Er werd per direct afscheid van de chauffeur genomen.

Contractbeëindiging door discriminatie

Het is niet de eerste keer dat het contract van een werknemer wordt beëindigd naar aanleiding van een discriminerende tekst op social media. Zo raakte een uitzendkracht werkzaam als beveiliger op de Rotterdamse tram zijn opdracht kwijt toen hij in een discussie over ebola op Facebook plaatste: ‘Laten we die zwarte apen daar lekker creperen en het geld eerst besteden aan armoede in Nederland’. Toevalligerwijs gaat het in deze voorbeelden om uitzendkrachten. Of de uitzendopdracht door de inlener per direct kan worden beëindigd, hangt af van de overeenkomst tussen de inlener en het uitzendbureau. Maar stel dat het een ‘gewone’ werknemer betreft? Levert de post op social media in zo’n geval een grond op voor ontslag?

Vrijheid van meningsuiting

Uiteraard hebben werknemers recht op vrijheid van meningsuiting en recht op privacy. Daar staat tegenover dat werknemers zich volgens de wet als een “goed werknemer” dienen te gedragen. De werknemer mag zijn werkgever geen schade toebrengen. Indien een werknemer deze norm schendt, kan dit in het ergste geval zelfs leiden tot ontslag op staande voet. Wanneer gaat een werknemer over de schreef? Het gaat hierbij meestal om grove beledigingen (een medewerker van Blokker noemde zijn werkgever een “hoerebedrijf ” en werd om die reden terecht ontslagen), maatschappelijk onaanvaardbare teksten (zoals in het geval van PostNL) of om het lekken van vertrouwelijke informatie.

Social media protocol

Of de uiting voldoende is voor ontslag zal steeds afhangen van de omstandigheden van het geval. Een rechter zal de belangen van de werkgever altijd afwegen tegen de belangen en persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarbij is de inhoud van de tekst, het bereik van de post en de mogelijke schade voor de werkgever relevant. Bovendien zal de rechter onderzoeken of er strikte regels gelden binnen het bedrijf (denk aan een social media protocol) die consequent worden nageleefd. Indien de werknemer eerder al een waarschuwing heeft gehad en/of er duidelijke regels gelden over gedrag op social media, zal het ontslag eerder standhouden indien een werknemer toch de mist in gaat. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 20 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.

Gerelateerde blogs

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer