29 maart 2009

Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

Door Gilyan Parker

De hoofdregel is dat vakantie wordt opgebouwd over de periode dat de werknemer loon ontvangt.

Dat zou betekenen dat een arbeidsongeschikte werknemer gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid volledige vakantiedagen opbouwt. Dat vond de wetgever niet redelijk en dus is er een aparte regeling opgesteld voor vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid.

Op grond van artikel 7:635 lid 4 bouwt een volledig arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantie op over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid. Bij een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer wordt vakantie opgebouwd naar evenredigheid van de door hem gewerkte tijd. Oftewel, in die laatste zes maanden bouwt de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer vakantie op als ware hij een parttimer.

Op 20 januari 2009 heeft het Europese Hof van Justitie echter iets anders bepaald. Een werknemer verliest zijn recht op betaald jaarlijks verlof niet als hij daarvan geen gebruik heeft kunnen maken door ziekte. De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om in een andere periode alsnog zijn recht op verlof te benutten. Eindigt de arbeidsovereenkomst zonder dat hiertoe de gelegenheid bestaat, dan dient de werknemer hiervoor een financiële vergoeding te ontvangen.

Het Hof overwoog dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken (bij een fulltime dienstverband) moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van Europees sociaal recht, dat wordt toegekend aan alle werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand. Het is volgens het Hof niet toegestaan dat lidstaten het ontstaan van dit uitdrukkelijk aan alle werknemers toegekende recht uitsluiten dan wel van enige voorwaarde afhankelijk stellen.

Het Ministerie van Sociale Zaken zal uit gaan zoeken wat de uitspraak van het Hof voor Nederland betekent. In de tussentijd kan een Nederlandse werknemer een beroep doen op deze uitspraak en ook aanspraak maken op vakantiedagen tijdens de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de sectie Arbeidsrecht.

Gilyan Parker