24 maart 2013

Te veel contact tijdens ziekte heeft averechts effect

Door Koen Vermeulen

Als werkgever mag je je zieke werknemer uiteraard om inlichtingen vragen.

Maar je werknemer overladen met e-mails en brieven is uit den boze en niet aan te raden. Volgens kantonrechter Groningen (LJN: BZ0524) is het in zo’n geval begrijpelijk dat de werknemer vervolgens al het contact via een advocaat laat verlopen. Ook al vindt het contact dan met de advocaat plaats, wil dat niet zeggen dat de werknemer niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht waardoor je vervolgens het salaris zou kunnen inhouden.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Werkgerelateerde spanningsklachten

Een zieke werknemer is voor iedere organisatie vervelend maar niet onontkoombaar. In deze zaak die in Groningen diende, werd een manager ziek vanwege werkgerelateerde spanningsklachten. De bedrijfsarts adviseerde gesprekken tussen de werkgever en werknemer en derhalve werd mediation ingezet. Vlak na de mediation meldde de manager zich echter weer ziek met dezelfde spanningsklachten. Opnieuw werd de bedrijfsarts erbij gehaald en hij verklaarde dat de manager opnieuw volledig arbeidsongeschikt was geworden. De werknemer bleef derhalve thuis. Ondanks het oordeel van de bedrijfsarts, besloot de werkgever het salaris van de manager vanaf dat moment in te houden. Ook begon de werkgever massaal e-mails en brieven te sturen omdat de manager niet zou voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Na de mediation, had de werkgever verwacht dat de werknemer weer aan de slag zou gaan. Na deze stortvloed van e-mails en brieven ontvangen te hebben, besloot de manager een advocaat in de arm te nemen die de communicatie met de werkgever overnam. De werkgever stelde dat de manager hiermee zijn inlichtingenplicht schond en betaalde weer geen salaris. Daarop stapte de werknemer naar de rechter en claimde daar betaling van achterstallig salaris.

Belemmering herstel

De rechter was niet te spreken over de handelswijze van de werkgever. Niet was gebleken dat de manager zich niet hield aan voorschriften omtrent re-integratie dan wel dat hij zijn inlichtingenplicht schond. Integendeel, de manager had meegewerkt aan mediation en aan bezoeken aan de bedrijfsarts. Juist door het versturen van vele e-mails en brieven, nadat hij zich na de mediation opnieuw ziek had gemeld, was zijn herstel belemmerd. Bovendien, oordeelde de rechter, was niet meer dan logisch dat de manager de communicatie vervolgens via zijn advocaat had laten verlopen. De arbeidsverhouding was juist door de stortvloed aan emails en brieven op scherp gezet. Er was geen sprake van dat inlichtingen over arbeidsgeschiktheid niet door de advocaat gegeven zouden mogen worden, maar door de manager zelf. De werkgever werd veroordeeld tot betaling achterstallig salaris inclusief wettelijke rente en wettelijke verhoging.

Conclusie

Let op dat bij het overladen van je (arbeidsongeschikte) werknemer de communicatie juist bemoeilijkt kan worden. Vervolgens geen salaris betalen als je werknemer de communicatie via een advocaat laat plaatsvinden, is in ieder geval geen oplossing. Door een werknemer zorgvuldig te begeleiden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bereik je vaak meer dan met een loonsanctie.

Wilt u meer weten? Ik help u graag.

Deze blog is gereviewd en geüpdatet op 23 oktober 2020. 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer