5 juli 2016

Topfunctionaris kan niet van twee walletjes eten

Door Gilyan Parker

Hoeveel ontslagvergoeding kan een topfunctionaris krijgen? Volgens de Wet normering topinkomens (wnt) maximaal € 75.000,- bruto. En volgens de Wwz geldt een maximale transitievergoeding van € 76.000,- bruto. Dus kan een topfunctionaris bij ontslag méér dan € 150.000,- bruto aan ontslagvergoeding ontvangen?!

Geen cumulatie ontslagvergoedingen

Nee, zegt de Kantonrechter Amsterdam op 13 juni 2016, want cumulatie is niet de bedoeling van de wnt. Die wet beoogt een beperking van de ontslagvergoeding voor topfunctionarissen in de zorg, bij woningcorporaties en bij andere (semi-)publieke instellingen. De letterlijke tekst van de wnt maakt cumulatie van de transitievergoeding uit de wwz en een contractueel overeengekomen ontslagvergoeding mogelijk. Maar dat is dus tegen de bedoeling van de wnt – om hoge ontslagvergoedingen voor publieke topfunctionarissen een halt toe te roepen. De topfunctionaris kan volgens deze uitspraak bij ontslag dus géén aanspraak maken op en-en. Krijgt de topfunctionaris wel die dubbele ontslagvergoeding, dan dreigt de harde sanctie van de wnt: de topfunctionaris moet alles terugbetalen dat uit gaat boven de maximale WNT-vergoeding van € 75.000,- bruto.

Escapes voor hogere vergoeding?

De kantonrechter beslist ook nog dat loon dat de topfunctionaris krijgt tijdens een schorsing, vrijstelling van werk, ook meetelt voor de maximale ontslagvergoeding van € 75.000,- bruto. Dus een langdurige vrijstelling van werk, plus een maximale WNT-vergoeding is volgens de kantonrechter niet toegestaan. Een andere escape-route om er voor te zorgen dat een topfunctionaris toch meer ontslagvergoeding krijgt, staat nog wel op een kiertje. En dat betreft de combinatie van de maximale WNT-vergoeding met vergoedingen voor juridische kosten, voor pensioenadvies of outplacementvergoedingen.

Opletten bij beëindigingsovereenkomst

De kans bestaat dat het Ministerie van BZK in actie komt en cumulatie van ontslagvergoedingen alsnog expliciet in de wnt gaat uitsluiten. Voor topfunctionarissen geldt dat voorzichtigheid eens te meer geboden is bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met afspraken over ontslagvergoedingen. Goed moet worden nagegaan of die in lijn zijn met deze uitleg van de wet normering topinkomens, omdat anders de topfunctionaris kan worden gedwongen achteraf een bedrag terug te betalen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

27 februari 2024

Moet ik mijn medewerkers doorbetalen tijdens een sabbatical?

Heeft één van uw werknemers een sabbatical aangevraagd en wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever? In deze blog leg ik u uit waar u rekening mee dient te houden.

Lees meer

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

15 februari 2024

Gratis vakantie tijdens ziekte?

Ziekte en vakantie: een onderwerp waar menig werkgever wel eens mee te maken krijgt. Hoe werkt het als een werknemer ziek wordt vóór of tijdens zijn vakantie en hoe zit het dan met afboeken van vakantiedagen?

Lees meer